HAED


Also found in: Dictionary.
Related to HAED: headphone, Hard boiled eggs
AcronymDefinition
HAEDHeaven and Earth Designs
HAEDHot Air Exhaust Ducting
References in periodicals archive ?
Mae'n braf gweld ffermwyr a'u teuluoedd yn cael y clod y ma en nhw'n ei haed du am eu gwaith caled drwy'r flwyddyn.
Beth bynnag sy'n digwydd,maen nhw i gyd yn haed du ennill
Fe wnaeth Mark Hughes a'i dim yn wych trwy'r holl gystadleuaeth,ac mae pawb fu yn gysylltiedig a'r ymdrech yn haed du clod.
Y bwriad ar y dechrau oedd cyflwyno detholiad syml o waith Dyfnallt, ond buan iawn y sylweddolodd y mab fod ei dad yn haed du mwy -a dyma ni yn cael y pleser o fyfyrio uwchben cyfrol tri chan tudalen, sydd yn deyrnged arbennig i aer y cyfeiriodd Saunders a to fel yr unig yn yng nghystadleuaeth y Goron yn y Rhyl gyda gweledigaeth a ``rhywbeth i'w ddweud'' -teitl buddiol i'r gyfrol.
Mae cyfraniad y ddau yma at oresgyniad Everest yn haed du ein clod a sylw.
Tenders are invited for Supply, Installation, testing and commissioning of air conditioning system at main administrative building of kolkata police haed quarter lalbazar under lalbazar electrical section pwd additional work of false ceiling and allied work.
UN o lenorion mwyaf disglair yr ugeinfed ganrif sydd yn cael sylw yng nghyfrol ddiweddaraf y gyfres boblogaidd Bro a Bywyd, sef y diweddar Rhydwen Williams, gr oedd yn meddu ar ddawn hynod o arbennig,ac yn haed du ei le ymysg y dau ar hugain o enwogion a'i rhagflaenodd yn y gyfres,o T H Parry-Williams i O M Edwards a Gwilym R Jones.
Tenders are invited for Brake Haed Assembly For Air Brake Gear Of Electric Locos To Rdsos Drg No.
Tenders are invited for Repairs To 110 Police Quarter @Police Haed Quarter Alibag Tal-Alibag Dist-Raigad