HAED


Also found in: Dictionary.
Related to HAED: headphone, Hard boiled eggs
AcronymDefinition
HAEDHeaven and Earth Designs
HAEDHot Air Exhaust Ducting
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"The inauguration of the customised showroom comes within HAED's strategy to diversify and expand its operations to achieve maximum coverage and customer outreach.
Jane: I'm no juist quite sure how young dey haed ta be but they adoptit da speech an you never thowt of them as anything (3.0) ither
These items are numbers 5, 12, and 19, which correspond, respectively, to the variables, nonwords with visual changes (item written HAED with an image of a head), semantically incorrect words (item written TRAIN under an image of a bus), and irregular words (item written PANTS under an image of pants).
Resumes should be addressed to: DEPARTMENT HAED, ELECTRICAL AND COMPUTER EGINEERING DEPARTMENT, THE UNIVERSITY OF MANITOBA, 15 GILLSON STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3T 5V6.
Dyma un sydd yn wir haed du ei le yng Nghyfres y Cewri,ac os bu beth ddywed y Sa is sy'n '''compulsive reading'' erioed, wel dyma hi,cyfrol llawn gorfodaeth darllen, cyfrol sydd yn rhoi i ni agwedd cwbl wahanol ar wr sydd wedi gwneud cymaint o ffrindiau dros y blynyddoedd.
Mae'n braf gweld ffermwyr a'u teuluoedd yn cael y clod y ma en nhw'n ei haed du am eu gwaith caled drwy'r flwyddyn.''
Beth bynnag sy'n digwydd,maen nhw i gyd yn haed du ennill!''
Fe wnaeth Mark Hughes a'i dim yn wych trwy'r holl gystadleuaeth,ac mae pawb fu yn gysylltiedig a'r ymdrech yn haed du clod.
Y bwriad ar y dechrau oedd cyflwyno detholiad syml o waith Dyfnallt, ond buan iawn y sylweddolodd y mab fod ei dad yn haed du mwy -a dyma ni yn cael y pleser o fyfyrio uwchben cyfrol tri chan tudalen, sydd yn deyrnged arbennig i aer y cyfeiriodd Saunders a to fel yr unig yn yng nghystadleuaeth y Goron yn y Rhyl gyda gweledigaeth a ``rhywbeth i'w ddweud'' -teitl buddiol i'r gyfrol.