HARVA

AcronymDefinition
HARVAHouston Area Restaurant Vendors Association (networking group; est. 2001; Houston, TX)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Desserts include a rich chocolate cake, coconut pie and about three other items house-made by Harva Cristofoli, a pastry chef.
The Finnish ethnographer Uno Harva published a classic general description of Subarctic shamanism in volume 4 of Mythologies of All Ram (1927).
Suurgildi arveraamatutes tuleb Hans Allunse nimi harva ette, sest gildi juhtpositsioonidele--oldermanniks voi kaasistujaks--ta kunagi ei tousnud.
Pohjusi selleks on mitu: 1) kohaparimuse teated voivad muististe identifitseerimiseks (sarnaselt linnamagede ja kalmetega) eksitavad olla, 2) margalade pindalad voivad suured olla ja tapsema uurimisala lokaliseerimine on raske, 3) margaladel on harva avatud pinnast, 4) leiud voivad sugaval paikneda, 5) puudub leidmise kogemus.
The international Youth Day - IYD 12 Aug 2011 messages sent by the four CNN - IBN Young Indian Leaders 2011 award winners Everest conqueror Anshu Jamsenpa, HarVa Ajay Chaturved, RTI activist Prashant Dubey and Foodking Sarathbabu were flashed to the freshmen.
The rest of the book is structured around a series of interviews and portraits of some of the most prominent women biblical scholars in the United States: Phyllis Trible of Union Theological Seminary, Carol Meyers of Duke University and the Sepphoris excavation project, Tikva Frymer-Kensky, Assyriologist and Sumeriologist at the University of Chicago, literary critic Mieke Bal of the University of Amsterdam, Elisabeth Schussler Fiorenza of Harvard Divinity School, Kathleen Corley of the University of Wisconsin Oshkosh, Karen Jo Torjesen of Claremont University, Karen King of Occidental College and now Harva rd Divinity School, Bemadette Brooten of Brandeis University, Ross Kraemer of the University of Pennsylvania, and one man, Jaroslav Pelikan of Yale University.
Et suurem osa palgast maksti toolistele valja naturaaltasuna, oli valitsuse arvates kindlustusmaksu raske valja arvutada ja arstiabi kattesaadavaks muuta, sest paljud talud asusid kumnete kilomeetrite kaugusel arstide ning apteekide asukohast, telefone oli aga taludes harva. Kull aga toetas valitsus linnades tootavate majateenijate kindlustamist haiguse puhuks samadel tingimustel toostus- ja maetoolistega.
Ajay Chaturvedi Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani - Wharton alumnus launched HarVa to bring about a social transformation by harnessing value of Rural India that faces significant social, economic and ecological challenges.
Rahvusluse uurijad kasutavad etnilise moistet harva ja kui nad seda teevad, siis etnilise ning rahvusliku kronoloogilisse jargnevusse seades: etnostest saavad teatud huvigruppide too tulemusena rahvused.
Asjad, mida me teeme, aga millest me harva raagime.--Skandinaavia kultuurianaluus.
Ehkki koiki neid asjaolusid tuli ette kullaltki harva, tuleb seda voimalust siiski meeles pidada.