HC-BPPV

AcronymDefinition
HC-BPPVHorizontal canal type of benign paroxysmal positional vertigo