HELPU

AcronymDefinition
HELPUHow Eliminating Limited Perceptions Unifies Us
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond does dim amheuaeth ganddi fod y trallwysiad gwaed wedi helpu achub bywyd Frankie.
Mae hynny, medden nhw, yn helpu sicrhau fod pawb yn gallu bod yn rhan o benderfyniadau, rhannu yn eu buddion, a gweithio gyda'i gilydd i ddefnyddio'u hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy.
Based in New York, HelpU is the brainchild of John Lidington and Worcester native Colin LeStrange.
Mi wnaeth trin a gofalu am yr adar ei helpu i wella a chryfhau, gan roi pwrpas i'w fywyd.
Roedd prototeip syml eisoes wedi'i baratoi oedd yn profi'r egwyddor a gofynnwyd i CBM helpu i ddatblygu hwn yn gynnyrch masnachol.
"Mae'r dosbarthiadau hyn hefyd wedi bod yn wych i mi ac wedi fy helpu i wneud mwy ar gyfer fy hun, cyn hynny roeddwn o dan lawer o straen gan fy mod i bob amser yn ceisio gwneud popeth 110 y cant.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Yng Nghwmderi heno mae Ffion yn erfyn ar Jinx i'w helpu i drechu'r botel.
Cytunodd y BSI i gyllido cost gyfan y profion fel ffordd i helpu Tommy i farchogaeth a phrofwyd yr helmed yn erbyn cynllun Nod Barcut y BSI."
Bydd yn helpu hyd at 800 o fusnesau i roi hwb i'w perfformiad drwy hyfforddiant a datblygu.
Mae hi'n rhoi ei holl amser a'i hegni i fod yn ffrind gorau i Faith ac yn helpu hi mas.
"Heb os, mae hyn wedi ein helpu ni i dyfu ein busnes, ond hefyd mae'r cyngor rydym wedi'i dderbyn gan Fusnes Cymru i ennill y cyllid grant, yn ogystal a'r cymorth busnes ehangach sydd ar gael, gan gynnwys seminarau cyllid a gweithdai marchnata, wedi bod yn rhan annatod o ehangu'r busnes.
Mae menter Beacon yn helpu cwmnau o Gymru i ddatblygu technolegau bio-mas a ffyrdd o wneud cynhyrchion sy'n draddodiadol yn cael eu gwneud o olew.