HETS


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
HETSHelicopter External Transport System (fire fighting; Canada)
HETSHispanic Educational Telecommunications System (now Hispanic Educational Technology Services)
HETSHeavy Equipment Transporter System
HETSHispanic Educational Technology Services (formerly Hispanic Educational Telecommunications System)
HETSHIPAA Eligibility Transaction System (Medicare HIPPA compliant eligibility inquiry system)
HETSHuman Exploration Transfer Stage (US NASA)
HETSHigher Education and Training Sector
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
"Well, you needn't get so all-fired het up about it.
An' your head'll be all het up an' feel as dry as burnt pork.
"Eh, my leddy, I wasna' that sure (yer leddyship having ance changed yer mind) but that ye might e'en change again if I failed to strike, as they say, while the iron's het. I crave yer pardon, I'm sure, if I ha' been ower hasty.
He savet your life, and my life, and ter life of i’ominie Grant, and ter life of ter Frenchman; and, Richard, he shall never vant a pet to sleep in vile olt Fritz Hartmann has a shingle to cover his het mit.”
"You ought to het a quart o' drink into 'ee, as I've done," said Marian.
mumms[R] Customers already have the ability to access HETS directly from their home screen.
Het probleem ligt echter daarin dat ze zowel in de opbouw van haar protagonisten, de plot, alsook in de weergave van de literaire ruimte onophoudelijk zakt.
Bij het schrijven van dit analytisch opgezette Algemeen Overzicht konden de bij het brede onderzoek opgedane bevindingen maar gedeeltelijk worden verwerkt.
De door Hofmeyr geconstateerde doelbewuste constructie van een discours waarin schrijvers worden voorgesteld als nationale helden staat aan het begin van een letterkundige traditie die bijna de gehele twintigste eeuw nauwe banden zou blijven houden met het Afrikaner-nationalisme als politieke en maatschappelijke beweging (Willemse 2003).
Begin jaren negentig lijkt in de Afrikaanse letterkunde het idee te hebben postgevat dat vrouwelijke auteurs ten prooi zijn gevallen aan marginalisering door mannelijke letterkundigen.
"Wanneer mens 'n boodskap het om oor te dra is dit belangrik om seker te maak dat die mense jou verstaan," se sy.
Ethymololgisch komt het woord voort uit een samensmelting van het begrip "Paradox" en "isme" wat de theorie voorstelt die het intensief gebruik van de paradox in de kunst aanbeveelt.