HEWL

AcronymDefinition
HEWLHen Egg-White Lysozyme
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hen egg white lysozyme (HEWL) with a purity of [greater than or equal to] 90% (catalog number L6876) was obtained from Sigma-Aldrich (Saint Louis, USA).
HEWL solution in [D.sub.2]O (pD = 2) containing 140 mM NaCl and 200 ppm Na[N.sub.3] was used for fibrillation study.
To measure fibrillation kinetics, aliquots of HEWL incubation solutions without or with rifampicin were taken out of the incubation vial at different time-points and were subjected to the assay immediately.
Roedd ei thye yng Nghaerfyrddin ar ochr yr hewl, heb fod ymhell o un o'r cylchfannau yna lle mae gyrwyr blin yn sgyrnygu ar ei gilydd a'r naill yn tagu ar fwg egsst y llall.
"MAE hi fel Nadolig," medde un o'r teulu un bore yn fuan ar l i hewl newydd Llandysul gael ei hagor.
Gwaith ar yr hewl. Beth wnaem ni hebddo mewn gwirionedd?
Wnes i hefyd ddychwelyd o'r Eisteddfod i glywed fod Tesco wedi gwneud cais i agor siop 27,000 troedfedd sgwr lan yr hewl ym Machynlleth, sydd phoblogaeth o 2,100 ac sy'n ganolfan i siopau bach a marchnad lewyrchus.
Ma rhywbeth dymunol yn eu gweld nhw'n llonni rywfaint ar y dre (ges i gynnig mynd i barti pwnsh a noson poker wythnos diwetha gan griw digon clen sy'n byw lan yr hewl).
"Ro'n i'n byw ar hewl o'r enw Ger yr Afon ac roedd parc bach gyferbyn a'r ty.
Edrych mas wnes i ar l clywed cyrch car yr heddlu a gweld dau blismon yn codi arwydd ar yr hewl y tu allan - ffordd ar gau.
Doeddwn i ddim yn gweld sut y gallai fod mor enwog Burton, nac yn haeddu lle ar yr un bwrdd ag e wrth ochr yr hewl fawr.
Gwylio'r parau yn dawnsio am dri o'r gloch yn y bore, fy amser i wrth gwrs, a bobman arall yn dawel fel y bedd; dim loriau trymion ar yr hewl. Neb, dim ond dau'n herio'r ia a'u campau.