HFHR

AcronymDefinition
HFHRHelsinki Foundation for Human Rights
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
" P hFhR;QJ[hP \OPO@F Stephen Miller: "Very humbled and proud that I''m being made an honourary Freeman of Gateshead." }P `= JhFT[P] F`DBF[dB[OPD ^OF ;P`D[b` Cesar Romarez: "If routes are important they will have double yellow lines.
In Poland, for example, the Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) has been instrumental in the development of amicus practice in the Trybunat Konstytucyjny, Poland's constitutional court.
(50.) See Maciej Bernatt, Opinia przyjaciela sqdu (amicus curiae) jako pomoenicza insrytucja prawna w orzecznictwie sqdow polskich, in 2 SVKaWNY SAD ZBIOR DOBRYCH PRAKTYK 184 (Lukasz Bojarski ed., 2008); Adam Bodnar, Barbara Grabowska & Pawd Osik, "Opinie przyjaciela sqdu" (amicus curiae) w postcpowaniu przed Trybu natem Konaytucyjnym w praktyce Helsinkiej Fundacji Praw Cztowieka, in KSIEGA XXV-LECIA TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO: EWOLUCIA FUNKCJI I ZADAI(I TRYBUNALU KONSTYTUCYJNEGO--ZALOZENIA A ICH PRAKTYCZNA REALIZACJA (Krzysztof Budzilo ed., 2010) (providing a case study of amicus curiae briefs before the Trybunal Konstytucyjny by the Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR), a Polish nongovernmental organization).