HIRM


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
HIRMHartley Image Rejection Mixer
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Egbert Jahn nAaAaAeAniteks leiab, et hirm vAaAaAeAnikeriikluse suhte relikt 19.
These terms include erutus 'excitement', iha 'desire', kirg 'passion', arevus 'anxiety', mure 'concern', and hirm 'fear', that is, terms which refer to situations of anticipation, accompanied by perceptible bodily sensations (see Appendix B).
Kolmandaks pidi sakslasi kannustama kodumaalt lahkuma NSV Liidu okupatsiooni tottu reaalseks saanud hirm repressioonide ees, millest jareldub, et 1939.
(20) Seda seisukohta toitis ka hirm, et konventsiooni ratifitseerimisega voib Suurbritannia oma majanduslikku konkurentsivoimet vahendada, vorreldes riikidega, kus sotsiaalkaitse oli nork.
(2) Kui eesti pagulased on oma malestustes ja intervjuudes-kusitlustes toonud lahkumise pohjusena tavaliselt hirmu venelaste ning uute repressioonide ees, (3) siis "hasti pohjendatud hirm" jalitamise ees on laaneriikides olnud asuuliloa andmisel uldiselt piisav ka jargnenud kumnendeil, naiteks idabloki maadest pogenenute puhul kulma soja ajal.
Rahvuslikus narratiivis ja historiograafias kindla koha hoivanud vene hadaohtu voimendas vaikerahvalik enesetunnetus ning ekstentsiaalne hirm valjasuremise ees.
aastatel ja sellega kaasnenud puudlused Balti seisuslikku korda reformida, mille aga eksistentsiaalne hirm jargnevatel kumnenditel lammatas.
--intellektuaalide ja rahvustegelaste valdavalt madal hinnang rahvuskultuuri tasemele ning eksistentsiaalne hirm valjasuremise ees.
Talupoja kasitamine htaegu n valgustuse kui jarelevalve objektina ja hirm talupoegade vabastamise ettenagematute tagajargede ees maaras Laanemere provintside valgustajate reformiettepanekute sna kitsad piirid.
Pogenemise peamiste pohjustena on kirjanduses valja toodud hirm venelaste ja uute repressioonide ees: inimestel olid selgelt meeles 1940/41.