HOUER

AcronymDefinition
HOUERHanging on Your Every Word
References in periodicals archive ?
Hierdie goddelike Lig het in materie getransformeer en houers gevorm, wat die nimmereindige uitstralings opgevang en geberg het.
Du Plooy se gedigte is gebou rondom die spanning tussen binne en buite: die rame, matryse, houers buite-om wat vryheid en grensloosheid binne moontlik maak.
Gewoontes is reflektiewe kontinuiteite, dieselfde inhoude wat keer op keer in 'n effens ander gedaante gereproduseer word, houers vir 'n self wat niks is sonder hulle nie: "The container is produced from the inside, and exists as a temporary (one might say, nomadic) representation of the self.