HOUER

AcronymDefinition
HOUERHanging on Your Every Word
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die sintuiglike ruimte wat nie deur taal gerepresenteer kan word nie, noem Kristeva die chora, na aanleiding van Plato wat die chora beskryf as 'n tipe houer, "an essentially mobile and extremely provisional articulation constituted by movements and their ephemeral stases (...) nourishing and maternal, not yet unified in an ordered whole because deity is absent from it" (Kristeva, 1987a:93-94; vgl.
On the 16th June at 7 oClock in the morning we had the route to march mediately from Grammont in Flanders to oin the Grand Army marched on that day ill 11 oClock at night and halted for about 5 houers next morning march of till about 7 oClock in the Evning the 17th at which time we joined the Army which was in formation for action we imediately found line but nothing dun that night, on the 18th about 10 o'clock the Battle Begun and Continued very hot till about 8 oClock in the evening at which time the French begin to retreat
Hierdie prismas word die Sefirot genoem, houers gevul met goddelike energie wat vir die skepping verantwoordelik is.
and bontefull curtesie to receave these my travells translated and writtin at sondrye interupted houers, and at your leiseur censure and exam[in]e theme, quha, being mair perfyte and pro[m]pter in the italien tonge then I be, sal make my self graced by your correctioun.
To Cossen tyme, and passe away the houers, Robb Nature of her Choysest, sweetest flowers, Strow'd on the Ground with Spainishe sents that's rare; Fanninge our selves with this perfumed Ayre.
Maar waarby Bronfen dan aansluit, is dit wat Freud met sy ontleding van die mite van die drie houers (three caskets) aangetoon het, en dit is die algemene opvatting in mites en volksvertellings dat die voorkeur vir die mooiste (vrou) altyd neerkom op 'n voorkeur vir die dood.
Du Plooy se gedigte is gebou rondom die spanning tussen binne en buite: die rame, matryse, houers buite-om wat vryheid en grensloosheid binne moontlik maak.
Gewoontes is reflektiewe kontinuiteite, dieselfde inhoude wat keer op keer in 'n effens ander gedaante gereproduseer word, houers vir 'n self wat niks is sonder hulle nie: "The container is produced from the inside, and exists as a temporary (one might say, nomadic) representation of the self.