HOYW

AcronymDefinition
HOYWHigh-Order Yule-Walker (computer science equation)
References in periodicals archive ?
Ru'n fath gyda 'q***' - gadewch hynny i bobl hoyw benderfynu pryd mae'r defnydd yn briodol.
Daeth Alan Llwyd i'r casgliad ei bod yn hoyw ar sail llythyr at ei chariad sy'n sn am ddigwyddiad ym Mhontardawe ym 1926, lle roedd gwraig arall wedi rhoi cusan iddi ar ei gwefus.
Yn wir, ceir sawl perthynas rywiol o bob math yng nghorff y stori a rhoir sylw i agweddau pobl at rywioldeb ac at bobl hoyw.
Ond bu dyfalu dros y blynyddoedd bod Morris yn cael perthynas hoyw hefo'i ffrind, y bardd E Prosser Rhys.
Mae grwp llywio o'r gymuned LHDT yng Nghymru wedi bod yn arwain ar y gwaith o greu rhaglen Mas ar y Maes, ac meddai Cadeirydd y grwp, Adam Price: "Mae 'na ddegau o filoedd o siaradwyr Cymraeg sydd yn hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws - ac eto prin mae eu cyfraniad wedi cael ei ddathlu o fewn ein diwylliant hyd yma.
MAE dy gymeriad Rhys yn hoyw, a does dim cymeriad hoyw wedi bod ar Rownd a Rownd erstalwm.
Yn l yn fy nyddiau Prifysgol roedd gennym Athro o'r enw Mike Jarrett, gwer hoyw, yn gwisgo trywsus lledar, dwy dlws anferth yn ei glustiau ac yn reidio Harley Davidson i'w waith.
Dyma ni yn Sir Drefaldwyn yn dallt fod bod yn hoyw yn OK.
Roedd hi mor ddiddorol clywed ei hanes e ac am y profiad o dyfu fyny yn berson hoyw yn y Cymoedd," meddai Sion.
A Ar faes sioe Mona a dyma fydd y digwyddiad mwyaf erioed yn hanes cymuned hoyw Gogledd Cymru.
Mae'r actor sy'n chwarae Tyler, Aled Llyr Thomas, 24, sy'n wreiddiol o Aberystwyth ac nawr yn byw yng Nghaerdydd, yn falch o'r ymateb mae'r par hoyw yn ei gael ar y gyfres ac yn mwynhau'r stori bresennol am ei chwaer a'i nith.
Bydd Megan Ashford yn parhau i greu gelynion gyda'i syniadau hynod asgell dde ym mhennod ddiweddara'r gyfres, wrth i'r pleidiau drafod hawliau pobl hoyw wrth roi gwaed.