HWN

AcronymDefinition
HWNHurricane Watch Net (amateur radio; est. 1965)
HWNHarsh Wall Noise (music)
HWNHeaven's White Noise (blog)
HWNHwange National Park, Zimbabwe - Hwange National Park (Airport Code)
HWNHome Wireless Network
HWNHawaiian Wholesale Network (heirloom jewelry sales)
HWNHigh Water Neaps
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ar waethaf y tristwch hwn, dros y blynyddoedd, llwyddodd Elizabeth i dyfu amrywiaeth o flodau egsotig yn ei gardd.
Gofid Cemlyn yw ei fam sy'n dioddef o ddementia, ac mae'r hen wraig sy'n dioddef o'r cyflwr hwn yn cael ei phortreadu yn hynod synhwyrus.
Mae hwn yn dueddiad sy'n cynyddu ac mae'n rhaid meddwl a fydd unrhyw un yn gweithio ar liniaduron heb son am gyfrifiaduron o fewn y 10 mlynedd nesaf.
Planhigyn lluosflwydd ydi hwn ac mae o'n un o'r aelodau mwyaf cyffredin o deulu'r tegeirian.
In return for an exclusive UK distribution agreement, BT co-funded the development of Europeanized versions of HWN's GSM-based home network servers, modified to support the Digital European Cordless Telephone (DECT) standard to avoid spectrum overlap with European mobile handsets.
Dywedodd Maureen Sumner Smith, Rheolwr Gyfarwyddwr y DU ac Iwerddon y BSI: "Rydym ni wrth ein bodd yn cefnogi'r achos gwirioneddol gwerth chweil hwn drwy ein gwasanaethau profi.
"Os ydym am godi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n gysylltiedig a llinellau cyffuriau, troseddau cyffuriau a sut y mae cyflenwyr cyffuriau hyn yn targedu, yn dod yn ffrindiau ac yn manteisio ar bobl ifanc, yna does dim ffordd well na thrwy'r prosiect rhagorol hwn.
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 GORCHYMYN CAU PRIFFYRDD (PARC BUSNES CAPITAL, WENTLOOG AVENUE, CAERYDD) 2015 MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("y Ddeddf") i awdurdodi cau'r rhan o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn, i ddarparu ar gyfer y rhan newydd o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn ac i wella'r rhannau o'r briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn er mwyn galluogi'r datblygiad a ddisgrifir yn Atodlen 4 i gael ei wneud.
Mae lliw coch neu borffor cyfoethog ar hwn fel rheol, er fod y lliwiau'n gallu amrywio'n fawr o flodyn i flodyn.
Aeth Alun ati i ymchwilio'n drwyadl ym mhapurau newydd y cyfnod - y ffynhonnell hanesyddol bwysicaf ar gyfer y cyfnod hwn - i gywain deunydd perthnasol ar gyfer llunio'r astudiaeth hon.
Mae'r adnodd hwn yn ein galluogi i gynnal ein gwasanaethau hanfodol pan fyddwn yn cael problemau o ganlyniad i amodau tywydd garw, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig.
Dylid anfon unrhyw sylwadau ynglyen 'r hysbysiad hwn at Lywodraeth Cymru yn y cyfeiriad a roddir isod.