HY I

AcronymDefinition
HY IHoehn and Yahr stage I
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hy is 'n betrokke skrywer met 'n skerp oog vir die werklikheidsproblematiek, spesifiek in Belgiese gedaante.
Tom wys sy moeder tydens hierdie gesprek daarop dat hy hiermee presies doen wat hy van haar geleer het, naamlik om te veg vir sy reg, waarop sy hom daarvan beskuldig dat hy te koop Ioop met wie hy is. Sy antwoord hierop is dat hy ook dit van haar geleer het.
Hy is deur die jare bekroon met die die vernaamste pryse op sy terrein in Afrikaans soos die Recht Malan-prys (1979, 1996, 2000), die Helgaard Steyn-prys (2000), die Ou Mutual-prys vir nie-fiksie (1987), die Gustav Preller-prys (1988).
Die glasruit hy word elke week vervang en die studente hy is nie mooi.)
Hy is op 13 Februarie 1928 op Rhodes gebore en het op Elliot gematrikuleer.
slaap (Hy) nie, hy le nie wakker nie, hy weet nie waar hy is nie, dit is so koud.
Terwyl haar "kop" twyfel of dit regtig Isaak kan wees, se haar "hart" vir haar dat dit werklik hy is: "'n Hond ken haar kind deur haar neus.
Hy is prediker van die liefde, vir wie liefde 'n aspek van die godsdiens is, 'n perspektief wat skrynend geironiseer word deur Reverend Crompton as liefdelose predikant.
Hy is verder lief vir sy pa, en sy moeder se dood maak hom baie hartseer.
Ook met die skilder van die altaarmuur voel Michelangelo hy is bevry van "al die voorbeelde, voorskrifte en geykte patrone wat Signorelli nog gebonde gehou het" (532).
Hy is waarskynlik die eerste Suid-Afrikaner wat hierdie eer te beurt geval het.
Natuurlik is daar ook vratte in sy skryfwerk, hy is nie engel nie.