HY I

AcronymDefinition
HY IHoehn and Yahr stage I
References in periodicals archive ?
Hy is in 1950 getroud met Gertruida Petronella Gezina Snijman (Truida).
Hy is altyd bewus van die ingewikkeidheid van dinge.
Hy is soms uitgekryt as 'n "verligte" maar was tog ook gewild juis omdat mense in die publiek tot dieselfde insigte oor apartheid gekom het.
Hy is op 9 Mei 1947 gebore in Plumstead as die tweede van drie kinders.
Ook met die skilder van die altaarmuur voel Michelangelo hy is bevry van "al die voorbeelde, voorskrifte en geykte patrone wat Signorelli nog gebonde gehou het" (532).
Natuurlik is daar ook vratte in sy skryfwerk, hy is nie engel nie.
Hy is op 13 Februarie 1928 op Rhodes gebore en het op Elliot gematrikuleer.