HYD


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
HYDHydraulic(s)
HYDHydrology (water science)
HYDHana Yori Dango (TV series; Japan)
HYDHold You Down
HYDHighways Department (Hong Kong)
HYDHydraulic Adjusters
HYDHyphenation Dictionary
HYDHyderabad, India - Begumpet (Airport Code)
HYDHow You Doin'
HYDHelsinki Yurttaslar Dernegi (Turkish: Helsinki Citizens' Assembly; also seen as hCa; Turkey)
HYDHunting You Down Clan (gaming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn swyddfa'r cyngor yng Nghaerphyli cawsom hyd i'r ffaith ei fod wedi ei gladdu ym mynwent Penyrheol a chael gwybod rhif y rhes a rhif y bedd yn y fynwent ac aethom yno i chwilio.
Gwyddai Taith, ei theulu a thim Gwesty Aduniad oll pa mor anodd fyddai dod o hyd i Lucia, gan i'r cyfeiriad diwethaf oedd ar gofnod oedd yn perthyn i Lucia fod mewn tref sianti yn ninas Guatemala.
Semi-finals: Hania Naveed and Eraj Batool (Kar) bt Javeria and Saima (Suk) 8-0; Imsha Jawed and Rukhsar (Hyd) bt Erum and Zainab (Lar) 8-2.
Y llwybr amgen yw ymuno a'r M4 tua'r dwyrain wrth Gyffordd 34, mynd hyd at Gyffordd 33 (Capel Llanilltern), ymadael yno a dychwelyd tua'r gorllewin.
Before I could breathe a sigh of relief, the HYD 2B caution appeared.
Ar hyd y daith mae un Geopark (GeoMn), un Gwarchodfa Natur Forol (Sgomer), dau Barc Cenedlaethol (Eryri a Phenfro), tair Ardal o Harddwch Eithriadol (Mn, Llyen a Gweyr), 11 Gwarchodfa Natur Genedlaethol, 14 Arfordir Treftadaeth a 23 o safleoedd sydd ar Restr Tirluniau Hanesyddol!
Cafodd Leon gyfle i ddangos ei botensial ac mae'n dal yn ei swydd fel gweithredwr safle hyd heddiw.
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r gogledd hyd at Gyfnewidfa Glyn-taf a dychwelyd tua'r de i ymadael wrth Gyfnewidfa Glan-bad.
In the Hornet, the HYD 1A caution tells the pilot that the individual circuit pressure is below 1,500 PSI.
Mae'r gyfres yn gorffen gyda rhaglen arbennig awr o hyd ar gyfer y Nadolig - a'r tro hwn bydd Chris yn ymgymryd a'i sialens fwyaf erioed - coginio buwch gyfan i bobl dre tu allan i'w dafarn leol - Y Black Boy yng Nghaernarfon.