HYN

AcronymDefinition
HYNHigh Yield Notes
HYNHealthy York Network (York, PA)
HYNHomeless Youth Network (Houston, TX)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wrthgwrs mae hyn yn hynod gamarweiniol achos nid diwedd y gan yw dim cytundeb.
Ond mae'r penawdau ddaw o Majorca y dyddiau hyn yn rhoi darlun go ddychrynllyd o newid byd.
Caiff hyn ei dangos gan y swm sylweddol o gleientiaid newydd sydd yn ein cyrraedd ni trwy bartneriaid atgyfeirio trydydd parti.
Bu sn mawr dros y blynyddoedd, a chredaf fod hyn yn parhau i fod ar yr agenda - am y syniad yma o Dwristiaieth Diwylliannol.
Ac, wrth gwrs, fel ym mhob sgwrs wleidyddol Brexitaidd y ddyddiau hyn, anwybyddwyd Cymru yn llwyr, gyda chwestiynau yn dod o'r Alban a Gogledd Iwerddon, ond dim byd o Gymru (falle ddylen ni ddiolch i'r BBC fan hyn eto fyth?).
Yn y cynllun twymgalon hwn, mae mamau yn mynd a'u babanod a'u plant ifanc i gyfarfod a phobl hyn am awr o hwyl, gemau, caneuon a thamaid o deisen.
Yn ogystal a hyn, gall Busnes Mewn Ffocws helpu busnesau newydd i godi arian ac y mae modd eu cyfeirio at ffynonellau cymorth busnes eraill.
Dylasant fod wedi paratoi ar gyfer hyn - a'r holl bobl sy'n dylifo i mewn o dramor.
Tybed oedd hynny'n digwydd ar ei dro gyda rhywyn yn dod yno i wneud hyn? Soniodd am gyngherddau a dramau hefyd.
Yr hyn sy'n galonogol yw mor eirias yw'r ffordd y mae'r bobl ifanc hyn wedi trefnu eu hunain, gyda gweithgareddau a bwrw iddi gyda'u holl egni.
Mae'r BTO (British Trust for Ornithology) yn cynnal ymgyrch fel hyn gydol y flwyddyn.
Ond mae un enw cyfarwydd arall wedi llwyddo i ennill ei lle ar restr cast y gyfres, sef Lowri Palfrey, sy'n adnabyddus i ni ar S4C ar hyn o bryd fel Susie ar 35 Awr.