HYW

AcronymDefinition
HYWHundred Years War
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
dissected into l-, either as the optative conjunction or the preposition, + hyw (pp.
Astralloy Wear Technology, Birmingham, AL Climax Spec Metals/Ref Meta, Cleveland, OH Gene Conreaux & Co, Indianapolis, IN Davenport Machine & Foundry Co, Davenport, IA Didion Manufacturing Co, 30 Patmos Ct, St Peters, MO 63376 (314)928-1940 Federated Steel Corp, Cleveland, OH Harrington & King Perforating, Chicago, IL Hewitt-Robbins Crushng/Vibratng, U S Hyw 1 North-PO Box 23227, Columbia, SC 29224-3227 (803)788-1424 Hoffman Foundry Supply Co, Cleveland, OH Mc Nichols Co, Tampa, FL New York Sand & Facing Co, Brooklyn, NY Rose Metal Industries, Cleveland, OH Smith & Richardson Mfg Co, Geneva, IL Wire Cloth Manufacturers Inc, Randolph, NJ
a mam arbennig iawn Jean ac Alan, Meryl a Hyw, nain gariadus Bethan a Dave, Gethin a Manon, Carwyn a Sara a'r diweddar Gareth, nain Pesda Guto, Gareth, Osian a Deian, chwaer, chwaer yng nghyfraith a modryb annwyl, colled drist i'w theulu a ffrindiau.
Dydi llwybr Hyw Tom ddim yn mynd a ni tuag at y cylchoedd cerrig, mae'n mynd yn syth ymlaen tua chyfeiriad Llangelynnin, fedrai ddim ond edrych i'r dde a dweud "tro nesa'r hen gyfeillion" gan rwystro 'nhraed rhag fy llusgo tuag at Gefn Coch.
At the show, Himoinsa also unveiled other models from its the HYW industrial and HRYW rental ranges: the former line featuring gensets from 8kVA to 65kVA; the latter encompassing units from 16kVA to 40kVA.
Ron i wedi cael cip arno rai wythnosau ynghynt, ond fedrwn i ddim canfod unrhyw hyw fanylion dd o'n mynd, lle amdano - lle roedd oedd modd ei ddal, faint oedd o'n gostio, felly arhosodd yn rhyw ddelfryd i ymgyrraedd ato, breuddwyd i'w gwireddu rhywbryd yn ystod y flwyddyn.
Himoinsa will use Middle East Electricity 2016 as a platform to showcase its HYW 35 T5 unit.
HYW bum mlynedd yn ol mi roedd gen i ddyn o Seland Newydd yn reslo i mi.