HAAR


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to HAAR: Haar measure
AcronymDefinition
HAARHelicopter Air-to-Air Refueling (aviation)
HAARHuntsville Area Association of Realtors (Huntsville, AL)
HAARHigh Altitude Aerial Reconnaissance
HAARHigh Altitude Acute Response
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
According to ter Haar, the urban obstacle activity was designed to encourage teamwork and was not for the faint-hearted.
* Sending a signaling bit indicating the type of the transform (DCT or Haar).
So ook is 'n onderonsie met 'n korrupte polisiemag, waardeur die protagonis en haar reisgenote slegs arrestasie vermy deur die beampte om te koop--in die absurde tradisie van die distopie nie met geld nie, maar met 'n musiekkonsert en 'n papegaai (97-101).
“This partnership allows Alfons Haar to invest alongside a high performance team that is growing in regions and segments of the market that are a perfect fit for Alfons Haar and our fueling components,” said Thomas Haar, Managing Partner of Alfons Haar.
In this present work, our purpose to solve the nonlinear equations arising in heat transfer through Haar wavelet-quasilinearization technique and show that it is strongly reliable method for heat transfer problems than the other existing methods.
The Haar functions contain just one wavelet during some subinterval of time and remain zero elsewhere and are orthogonal.
Waarskynlik sal die bundel verkoop--aan die desperate housewives, 'n Mens kan 'n skrywer enigiets vergewe, as sy jou met haar taalgebruik en -vernuf oorrompel.
Net soos Rebbeka, het sy altyd daarvan gehou om na mense om te sien, "vir hulle liefde te gee en hulle te versorg." Sy het egter vir 12 jaar as skoonmaker by die Kamanjab Kliniek gewerk voordat haar ware beroep ontwikkel het.
Directed by Ido Haar. Camera (color, DigiBeta), Haar; editor, Haar, Era Lapid; sound, Gil Toren, Yair Amir.
Die verhaal van Medea (2), die Kolchiese prinses wat haar familie en land verraai uit liefde vir Jason, die Griekse held, saam met hom na Griekeland terugkeer en, wanneer hy besluit om met 'n Griekse prinses te trou, as skokkende wraak hul kinders vermoor, is in 431 v.C.
Myron Lieberman and Charlene Haar, chairman and president, respectively, of the Washington, D.C.-based Education Policy Institute, embrace the economist's concept of cost--the opportunity cost of all the resources forgone.