HANAP


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
AcronymDefinition
HANAPHardness Assessment and Network Analysis Program
References in periodicals archive ?
Of twenty-eight wills surviving from 1350 to 1367, nine contained extensive clauses of this kind, and many others made a few such gifts of hanaps, a houplande or a surcot.
Remember last hearing, mang-iyak-ngiyak pa siya nagsabi dun sa Senate na yung mga nasa WPP, kawawa naman tulad daw nya na walang pinagkakakitaan na dahil wala ng hanap buhay dahil under nga dun sa WPP.
Droga po ang hanap buhay ko" was also found on top of the victim's cadaver.
Sa Libis ng Nayon was her favorite and its theme song was the one she always hummed to herself (Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay/ Sa libis ng nayon, doon manirahan).
Her sister Gina Camposano said Rose has a good singing voice "pero bagsak siya sa personality, kasi alam ninyo naman dito sa atin ang hanap nila ay maganda at sexy.
In 1984, he started Hanap Buhay, Bagong Buhay, Isang Gunting, Isang Suklay to teach unemployed Filipinos haircutting skills.
But while Rose has a good singing voice, her sister said, "bagsak siya sa personality, kasi alam ninyo naman dito sa atin ang hanap nila maganda at sexy.