HUL


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
HULHindustan Unilever Ltd.
HULHarvard University Library
HULHelsinki University Library (Finland)
HULHistoric Urban Landscape (UNESCO)
HULhorizontal uncertainty level (GPS)
HULHighest-Unexpected Loss
References in periodicals archive ?
HUL has, by Uppsala Municipality, intends to purchase pressure relieving cushions.
Abraham, die De Bruins en hul bure van dieselfde sosiale agtergrond, word verskuif vanaf Saasveld na die Eiland, 'n stuk geil landbougrond.
Ingevolge die vredesverdrag was die Khoi-Khoin hul weidingsgronde kwyt, en het hulle daarna ook nog 'n groot deel van die Wes-Kaapse grondgebied verkoop aan die VOC.
Shareholders of HUL, which makes skin whitening cream "Fair and Lovely" and Dove and Lux soaps, were offered 319.
Die teaterervaring is een van 'n gehoor wat koes vir die gefragmenteerde stukke skrapnel wat op hul afpeil.
This is the primary reason for the net profit going down, said R Sridhar, chief financial officer of HUL.
In that spirit, in 2005 HUL asked Gallup to administer its employee engagement assessment, the Q12, to the organization's sales team.
Alhoewel sommige jeugdige en volwasse vroue wat met MIV saamleef graag kinders van hul eie wil he, of in moederskap ingedwing word, word andere deur sosiale en ekonomiese druk gedwing om as gevolg van hul MIV status aborsie te oorweeg, al sou hulle graag met die swangerskap wou voortgaan.
Um estudo realizado no HUL (VANNUCHI, 2002) demonstra aumento significativo no AME apos implantacao da Iniciativa Hospital Amigo da Crianca.
Eugene Marais se Dwaalstories (1927) is 'n fokuspunt vir 'n bespreking van die beweerde plagiaat in Krog se The Stars Say "tsau" (2002), al le hul byna 'n eeu uit mekaar.
Die resultate van die Sense of Coherence Scale (SOC) en die ontleding van semigestruktureerde onderhoude het 'n aantal algemene weerstandshulpbronne aan die lig gebring wat 'n positiewe invloed gehad het op die versorgers se koherensiesin, asook hul psigologiese welstand.
HUL Lare going to Wembley for the first time in their 104-year history and will face Bristol City in football's richest game.