I-DBOR

AcronymDefinition
I-DBORIterative Discrete Body of Revolution