IACH

Category filter:
AcronymDefinition
IACHIrwin Army Community Hospital (US Army; Fort Riley, Kansas)
IACHIreland Army Community Hospital (US Army; Fort Knox, KY)
IACHInstitute of Analytical Chemistry (Czech Republic)
IACHInternational Association of Counseling Hypnotherapists
IACHInteragency Council on Homelessness
IACHInternational Association of Clinical Hypnotherapy
IACHIndo-American Cultural Heritage
IACHIsraeli Association for Classical Homeopathy (Jerusalem, Israel)
IACHInternational Academy for Classical Homeopathy
IACHIntegrated Approaches to Child Health
IACHInternational Automated Clearing House (banking)
IACHInstitute of Advanced Crystal Healers
IACHInternational Association for Colon Hydrotherapy
IACHInternational Alliance of Certified Hypnotists
IACHIowa Chapter
IACHInter-American Coal Holding NV (Aruba)
IACHInteragency Council for the Homeless
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Ac felly mae gofalu am ein hiechyd-meddwl a'n lles-emosiynol yn hanfodol bwysig er mwyn byw bywyd llawn, hapus ac iach."
Fodd bynnag, mae teuluoedd ledled Cymru yn cael eu hannog i roi hwbi chwyldro ynein fforddo fywac atebherNewidamOes-sefymgyrch i helpu pobl i fwyta'n iach, symud mwy a byw'n hirach.
Does neb cweit yn siwr pwy fydd yn cael eu dewis a dw i'n meddwl bod hynny wedi bod yn chwa o awyr iach."
Ac wedi clywed stori am hen bobol iach y gorffennol yn bwyta sleisen o gig gwyn mochyn trwy ei roi ar frechdan saim.
Ond yn hytrach na rhoi mewn, mae Beca wedi penderfynu gosod esiampl iach i'w merched, Mari, 5, ac Alys, 3.
Os bydd plentyn yn treulio'r blynyddoedd cynnar yn iach ac yn hapus mae'n fwy tebygol o dyfu'n oedolyn iach a hapus.
GAN mod i wedi bod yn trio bwyta'n iach dros y misoedd dwetha - a llwyddo i golli tipyn o floneg o'r diwedd, diolch byth - dwi wedi bod yn sylwi mwy ar be sydd ar gael yn ein caffis ni.
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru i gynnal pwysau iach ac mae am glywed barn pobl Cymru ar y camau gweithredu sydd wedi cael eu cynnig.
Hefyd, bydd Russell Jones yn ail ymweld e phrosiect B3 yn Nyffryn Nantlle - cynllun sy'n annog trigolion yr ardal i dyfu llysiau a bwyta'n iach. Mae'n amser iddo weld sut hwyl mae rhai pobl wedi cael wrth fentro garddio am y tro cyntaf!
Gall plant a phobl ieuainc yn enwedig gryfhau'r esgyrn a'r dannedd a chadw'r gymiau yn iach trwy yfed llaeth.