IAWN

AcronymDefinition
IAWNInternational Anglican Women's Network
IAWNInformation Analysis and Warning Network (asteroid strikes)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fel rhan o dim Shadow, cynyddodd ei enw da fel gyrrwr medrus iawn drwy ddod yn drydydd yn Grand Prix Awstria yn 1975 ac ailadrodd y gamp flwyddyn yn ddiweddarach ym Mrasil.
"Roedd April yn hapus iawn pan oedd hi'n blentyn ond pan oedd hi tua wyth neu naw oed, dechreuodd hi fynd yn anghyfforddus gyda phwy oedd hi," esboniodd Sandy.
chairman, Bydd gosod band eang cyflym iawn yn arbed Busnes Mewn Ffocws PS1,800 y flwyddyn ac yn cyflymu cyflymder ein band eang i 100 megabeit yr eiliad.
Iawn, mae'r sbectol ar fy nhrwyn rwan ac er fod pethau'n fwy, maen nhw'n dal yn niwlog.
Medcof said during the UN meeting, the IAWN will focus on the equal representation of women and men in decision-making bodies as recommended by a resolution during the Anglican Consultative Council meeting last year.
'O ystyried hefyd fod sioe yng Nhroesoswallt hefyd, mae hyn yn nifer dda iawn.
-"I really, really want to speak Welsh" is "Rydw i eisau, siarad Cymraeg yn fawr iawn, iawn".
Mae Hywel wedi gweithio mewn bwytai poblogaidd a phrysur iawn yn Llundain - felly ydy e'n gweld pethau ym Mae Oxwich yn eithaf tawel o'i gymharu a phrifddinas Lloegr?
Cyflwyno rhaglen deledu hwyr y nos 'The Word' ar Sianel 4 ddaeth a Terry Christian i sylw'r cyhoedd go iawn. Rhaglen anarchaidd, ffwrdd a hi, pop go iawn lle roedd rhywun yn hanner casau Christian a hanner chwerthin hefo fo.
"Ac wnaeth pethau ddim stopio bryd hynny chwaith - mae bellach yn aelod balch iawn o glwb rhedeg Trot San Cler a'r llynedd fe wnaeth hi gwblhau ras 1k Abertawe."
"RWY'N teimlo'n falch iawn o wedi bod yn rhan o'r Can i Gymru gyntaf 50 mlynedd yn ol.
Amser caled iawn oedd ar ffermwyr yr adeg honno ond i wneud pethau'n waeth, yn y cartref hwn yr oedd yno amryw o blant bach eisiau bwyd a dillad, a'u mam yn sl yn ei gwely ers misoedd, a'r gaeaf yn un caled iawn.