IESU

AcronymDefinition
IESUInternational Environmental Systems Update
References in periodicals archive ?
Iesu Faban is available to pre-order from Amazon now, and will available for general download sale on December 1.
He collected the body of Iesu Grist on February 16 with his manservant who rejoiced in the name Y Mochyn Du, the Black Pig.
v] And then the same wey that they seten inn the seid Iohan went and thozt on Iesu and seid <oft> pe same and went his wey.
Mae sawl carreg i'w gweld ym mur allanol Penmynydd sydd 'r llythyren "I" neu "J" arnynt, sef Iesu ac o feddwl fod Afon Cefni ar un adeg yn agored i'r mr, digon hawdd fyddai cludo cerrig o Lanfaes ar hyd yr afordir a wedyn drosodd i gyfeiriad Llangefni drwy Falltraeth.
Although he lived most of his life in Pontypridd, Dr Price spent his latter years in Llantrisant where he famously cremated the remains of his dead baby son, Iesu Grist.
On February 5 1933, Geronwy Iesu Mittens lost his upper lip, false teeth and part of a moustache to a particularly aggressive four-month-old pup named Titty.
Roedd Adam Price yn holi: "A fyddai Prifysgol Rhydychen yn troi Coleg yr Iesu yn swyddfeydd?
Dwi'n meddwl mai fy hoff chwedl yw'r un am y robin goch yn tynnu drain o ben Iesu Grist pan oedd o ar y groes, a gwaed yr Iesu yn syrthio ar fron y robin.
Y Parchedig Geraint Hughes a arweiniodd y gwasanaeth a gwnaeth hynny gyda graslonrwydd ac yn llawn hyder ffydd yn y gobaith Cristnogol a gynigir i bawb yn rhad ac am ddim yn enw ein Hiachawdr yr Arglwydd Iesu Grist.
Dr Price made history on January 18, 1884, when aged 83 he cremated the body of his five-month-old son, Iesu Grist Price (Jesus Christ Price).
One of the great eccentrics of 19th Century Wales, Price indulged in many lawsuits, the most famous being his trial in 1884 for attempting to burn the corpse of his baby son, Iesu Grist (Jesus Christ).