References in periodicals archive ?
(18) Sestap on Lohusuu voormundreidki kujutatud igati vaarikatena: paljapai ja pikkades, tihedalt noope tais lukitud pikk-kuubedes, Johanil kaes nupuga kepp, Vadi Andresel kui veidi kaugema kandi elanikul aga lisaks ka hobusepiits.
Seltsi korraldust ja koosseisu silmas pidades oli uustulnukate jarjest suurenev tahtsus igati ootusparane.
sajandi esimene kumnend oli Siberi eestlaste lugude kogumiseks igati sobiv: leidub piisavalt inimesi, kes voivad olnust jutustada; avalikkuse huvi Siberi eestlaste vastu on kasvanud; varem tabuks peetud teemasid kasitletakse jarjest julgemini.
See on igati ootuspirane, kuna Euroopa Liidu uheks pohiprintsiibiks on toojou vaba liikumine, mida Eesti elanikud hakkasid pirast Euroopa Liiduga liitumist aktiivselt kasutama.
Kuigi enamik peredest puudis oma laagrisse voi asumisele saadetud pereliikmeid igati toetada--saadeti pakke ja oldi kirjavahetuses, voimalusel kaidi neil isegi kulas--, voisid lahusoldud aastad inimesi sedavord muuta, et teineteisest voorandumine loppes parast ranki kannatuste aastaid ikkagi lahkuminekuga.
Seeparast julgen ka oelda, et teaduslikus kasitluses on igati Oigustatud nii laande sattunud eestlaste teekonnakirjelduse puhul kui ka voorsile asumise protsessi analuusimisel kasutada sona lahkunud voi selle sunonuume.
tookonverentsil domineeris arvamus, et tooaja luhendamine on igati oigustatud, sest too tootlikkus on ratsionaliseerimise tulemusena markimisvaarselt tousnud ja tooaja luhendamine on suurendanud toojounoudlust, mis omakorda on leevendanud toopuudust.
Ta olnud rahuliku ja tagasihoidliku iseloomuga ning tema eluviis olevat igati korrektne olnud.