IIKS

AcronymDefinition
IIKSIssue-In-Kind System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Kagu-Eestis Suur-Ema 6e pohjakaldal Veibris paikneval matmispaigal on valja kaevatud (2003) iiks nelikhaud (joon 2), kuhu oli maetud selili-siruliasendis kolm last ja taiskasvanu.
NSV Liidu KGB viimane esimees ja augustiputsi korraldaja Vladimir Krjutskov on vandenouteooria iiks tuntumaid arendajaid, kes kirjeldab asju monevona vahem otsekoheselt ja valituma sonavaraga kui tema endine alluv erukindral Sironin.
Eesti piiskopkonna vaimulike kodumaale kojukutsumise ehk repatrieerimise kusimus parast II maailmasoda oli nii NSVL-i riigivoimu kui ka Vene Oigeusu Kiriku (VOK) iiks olulistest propagandavahenditest, millega taheti kindlustada oma Ailispoliitilisi positsioone.