INSAE

AcronymDefinition
INSAEInstitut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (French: National Institute of Statistics and Economic Analysis; Republic of Benin)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A, revele la cinquieme Enquete Demographique et de Sante au Benin (EDSB-V, 2017-2018) realisee par l'INSAE.
Viljoen het ook insae gehad in die artikel ten einde interpretasie van die dokumente, gesprekke, korrespondensie en kreatiewe werk te verifieer.
(Korff se werk gee terloops kortliks insae in die lot van 'n klompie Gung Ho's van VSA oorsprong en hoe hulle deur Suid-Afrikaanse soldate beskou is; onnodig om te se dat dit nie alte gunstig is nie.)
'n Studie van die ontstaan van 'n literere kunswerk bied insae in die sistematiese veranderinge gedurende die proses van teksontwikkeling sodat hierdie veranderinge as aktiewe tendense kenbaar word en struktuurbeginsels veel duideliker na vore tree as in die finale werk.
Saam met die eerste boek, waarmee hierdie uitgawe begin, kry die leser insae in die kwessies wat in die briewe geopper word.
'n Annerster soort bied aan die leser insae in die leefwereld van 'n uiteenlopende groep plattelanders, vertolk huile gewoontes en huile uitdrukkings en segoed word deel van die verteller se taal, sonder om bloot net in streektaalvertellings vas te steek.
Hierdie dagboek, anders as die skrywersdagboeke van Celliers en Totius, bied historiese en psigiese insae in die traumatiese ervaring van lewe in 'n konsentrasiekamp.
Met hierdie insae tot die teks, In stede van die liefde, word daar dus 'n nuwe dimensie oopgemaak.