IOEP

AcronymDefinition
IOEPIndicators of Engagement Project (Campus Compact)
IOEPIndependent Operational Evaluation Plan
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Met hierdie Iogiese begripsbeskouing as uitgangspunt word betekenisuitbreiding en -verenging voorts onder die Ioep geneem.
Krog se outobiografiese fiksie word bespreek in die drie opstelle "Die gesprek met literere moeders: Krog se poesie en 'n vroulike literere tradisie", "Identiteit en interaksie met ruimte: Country of my skull (1998)" en "Die verhouding met die biologiese moeder: 'n Ander tongval (2005), terwyl haar vertaling van inheemse poesie in "Vertaling en transformasie: Met woorde soos met kerse (2002)" onder die Ioep kom.
In hierdie artikel word die geskiktheid van masjienleermetodes as alternatief tot reelgebaseerde metodes vir die ontwikkeling van 'n suiwer lemma-identifiseerder vir Afrikaans onder die Ioep geneem.
Weens die alfabetiese vordering van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal kon die leksikografiese beskrywing van net drie van die betrokke versameling adjektiewe onder die Ioep geneem word, naamlik ene, Iouter en pure.