IOOP

AcronymDefinition
IOOPIntelligent Organisation of PCI
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
18 Ons het Sionsberg verlate laat Ie, die jakkalse Ioop nou daar rond.
Op my pad uit by een van die grootse poorte van die stad, die Puerta del Alcazar, Ioop ek onverwags in die groot wit marmerstandbeeld van die Heilige Teresa vas.
In die tweede strofe skryf sy oor die metafisiese aard van gedigte wanneer sy se sy is die digter wat "loop en nie / weet waarheen en nie wil / aankom en nie wil vind." Wat hier ter sake is, is dat Stockenstrom haar soeke uitdruk in terme van ruimtelikheid, van beweging in ruimte, van Ioop en die soek na 'n nie-bestaande bestemming.
As 'n mens in Oupa se voorhuis wil inkom, moet jy by die agterdeur ingaan en eers deur die kombuis en die eetkamer Ioop. Die tussendeur na die voorhuis staan altyd half-oop.
"Ek sing minstens in my eie taal," kan hy nie laat verbygaan nie en draai om om uit te Ioop, maar die jong man swaai sy bene van die bed af en steek sy hand na Paul toe uit.
Die situering in de tijd suggereert de mogelijkheid tot verdere handeling in de Ioop van de nieuwe dag, maar die is niet in de vertelling opgenomen.
Eerst wil ik de narratieve structuren blootleggen en nagaan op welke manier zij hun neerslag hebben gevonden in de concrete tekst, daarna bekijk ik de impact van poetische en lyrische elementen op de vertelling De concepten die ik hanteer, leg ik uit in de Ioop van mijn betoog.
Vir hierdie digter gaan dit meermale om die fassinasie wat sy vir 'n bepaalde personasie ontwikkel, soos byvoorbeeld in die siklus "Situaties" in die bundel Situaties (Gerlach, 2006:29-46) waar 'n figuur genaamd "I" met die afgesnyde kop van sy vrou op die mark en deur die strate van die stad Ioop. Die digter het die figuur, maar moet die verloop van die gebeure noodwendig volg en iewers tot 'n afsluiting bring:
In sommige van die vertellings Ioop hy ver terug op die spore van bekende geskiedkundige figure soos byvoorbeeld die volksplanter, Jan van Riebeeck in Djakarta, die voormalige Batavia ("Grafgesprek met 'n volksplanter", p.
Die leser verkneukel haar/hom in die idiosinkratiese vroue wat weier om by die kleindorpse sosiale konvensies in te val, in die mans wat so menssku is, dat hulle in die kraal gaan wegkruip wanneer kuiermense kom en tantes en ooms wat hulle lewe lank, selfs in die openbaar, kaalvoet Ioop. "'n Stil begrafnis" vertel die verhaal van tant Beatrice, 'n swerwervrou wat haar lewe lank geglo het dat sy deur die geheime polisie agtervolg word, "'n ongemaklike oorblyfsel uit 'n vroeer tydperk--die oujongnooitante wat eers by 'n reeks niksvermoedende gesinne goewernante was, daarna bloot geswerf het om van tyd tot tyd op familielede toe te sak ..." Die titelverhaal beeld die pioniersvrou, tant Trynie, uit, 'n luisterryke karakter, "[h]aar ruwe lewe is 'n slagveld van onbesonge oorwinnings ...".