ISOD


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
ISODInternational Sports Organization for the Disabled (founded in 1964)
ISODInsulated Shutter Opening Device
ISODInternational Society of Orbital Disorders
ISODImmortal Soldiers of Destruction (online gaming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
I should know; I was a police reporter when he was Isod chief.
Gellir gweld manylion llawn y cynigion a'r cynlluniau sy'n dangos lleoliad ac ardal y cyfyngiadau arfaethedig yn y cyfeiriad isod yn ystod oriau swyddfa arferol, a gellir cyflwyno unrhyw wrthwynebiad a allai fod gennych i unrhyw un o'r cynigion i mi yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i roadtrafficorderobjections@caerdydd.gov.uk, erbyn neu cyn hanner nos ar 20 Hydref 2017 gan nodi eich rhesymau dros wrthwynebu.
The late Sir Ludwig Guttman, ISOD president and International Stoke Mandeville Games Federation and Paralympic Summer Games founder, wasn't overly enthused (to put it mildly!) about some winter events--skiing in general, alpine in particular.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Yng Nghwmderi heno caiff Macs (isod) ei ffordd ei hun yn y diwedd ond ble mae hyn yn gadael Izzy druan?
Dylid anfon unrhyw sylwadau ynglyen 'r hysbysiad hwn at Lywodraeth Cymru yn y cyfeiriad a roddir isod. Dylid gwneud unrhyw sylwadau cyn gynted ag y bo modd ac fel eu bod yn cyrraedd Llywodraeth Cymru erbyn 5 p.m.
Os am wneud hynny dylid gwneud y sieciau yn daladwy i Gymdeithas Hanes Dyffryn Banw a'u trosglwyddo i mi (cyfeiriad isod).
Pen8nos: Gyrwyr Gwaetha'r Byd (S4C, 9.30pm); Pen8nos: Sam ar y Sgrin (S4C, 10pm) Eleri Sin (isod) sy''n cyflwyno''r rhaglen adloniant gyda Llinos Lee yn ymweld gwahanol ran o Gymru bob wythnos.
| Shed, Y Felinheli (prif lun); ar y chwith y clustogau yn Mwyn HQ; isod: amrywiaeth o gelfi a gwrthrychau 'retro', oedd yn cynnwys EP Eirlys Parry, isod chwith
Ar nos Lun bydd tim Bro - Sh--n Cothi a Iolo Williams (isod) ynghyd ag aelod newydd y criw, yr athletwraig Lowri Morgan - yn ymuno -- dathliadau mewn amryw o leoliadau ar hyd y llwybr.
Mae Haf yn awyddus i glywed gan bobl am y defnydd a wnaed o'n corsydd - torri mawn, gwneud canhwyllau brwyn, hel llus (isod chwith) casglu migwyn, ac yn y blaen DIWRNOD digon gwyntog ac yn smwc bwrw oedd hi pan es i draw i Sir Feirionnydd i weld Cors Goch Trawsfynydd yng nghwmni Haf Roberts o Barc Cenedlaethol Eryri.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn, ynghyd a'r cynlluniau, a chopi o Ddatganiad o Resymau'r Cyngor dros wneud y gorchymyn yn y cyfeiriad a nodir isod o 9.00am i 1.00pm ac o 2.00pm i 5.00 p.m.