IVSK

AcronymDefinition
IVSKInsert Virtual Storage Key
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
M-mod olcumler diyastolik interventrikuler septum kalinligi (IVSK), sol ventrikuler posteriyor duvar kalinligi (PDK), sol atriyum capi, sol ventrikule ait sistol ve diyastol sonu cap olcumleri (SVSSC, SVDSC) papiller kaslarin hemen uzerindeki korda tendinealar seviyesinden Amerikan Ekokardiyografi Dernegi onerileri dogrultusunda olculdu (8).
Ancak bu duzelme, IVSK ve IVSKI haricinde, gruplar arasinda anlamli fark olusturmamaktadir.
Tum hastalarda arka duvar kalinligi (ADK), interventrikuler septum kalinligi (IVSK), sol ventrikul sistol sonu capi (SVSSC) ve sol ventrikul diyastol sonu capi (SVDSC) ulculdu.