IHB

(redirected from In Het Bijzonder)
AcronymDefinition
IHBIndiana Historical Bureau
IHBIntroduction to the Human Body
IHBIndustrialized Housing and Buildings (Texas)
IHBInternational Hydrographic Bureau
IHBIndiana Harbor Belt Railroad
IHBInternational Hospital of Bahrain
IHBIn Het Bijzonder (Dutch)
IHBIndian Health Board
IHBIrvine Housing Blog (Orange County, CA)
IHBIt's Happy Bunny (Jim Benton novelty character)
IHBI Hate Boys
References in periodicals archive ?
Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw heeft de digital turn voor ingrijpende ontwikkelingen in het literaire landschap en in het bijzonder op het gebied van de distributie van literatuur gezorgd.
In de eerste helft van dit artikel zal op basis van recente studies een beeld worden geschetst van het Europese en, meer in het bijzonder, het Nederlandse cultureel nationalisme en zal worden beargumenteerddat het begrip 'cultureel nationalisme' ook gebruikt kan worden als aanduiding voor het twintigsteeeuwse Afrikaner-nationalistische streven.
Jawel, het Moluks Maleis als voertaal, in het bijzonder in Nederland, wellicht de Latijnse schrijfwijze van het Indonesisch, de 'burghers' op Ceylon en hun cultuur, en het Zuid-Afrikaans als taal.
41) The first part of Heyting's report is entitled 'Rapport omtrent den toestand, vooral der particuliere landerijen Kandanghauer en Indramajoe west in het algemeen, als omtrent de aldaar aanwezige voedings-middelen in het bijzonder.
Maar, het Parardoxistisch Manifest in het bijzonder, is een revolte van de emigrant tegen de taal van zijn adoptieland, die hij niet spreekt (een anti-taalboek met een zeer beperkte woordenschat--het discours van morgen?
de tocht vanuit het anonieme zijn naar het zijnde en het gescheiden ik in het bijzonder (hypostase); en tenslotte
Bossenbroek verduidelik: "Drie personen worden in het bijzonder gevolgd, omdat zij de drie verschillende perspectieven destijds perfect hebben verwoord en nu nog steeds personifieren [.
Manders leidt het boekje adequaat in, in het bijzonder over de familie Loudon.
Een fundamentele onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan de studie van de presentie en de receptie van anderstalige literaturen in een bepaald taalgebied (in het geval van deze bijdrage: de Nederlandse en Vlaamse literaire poly-systemen en meer in het bijzonder de strategische repertoires van recipienten) gaat uit van een internationaal "historisch-documentair onderzoek".
Schubart varieert onvermoeibaar zijn overtuiging dat de Europese mens, in het bijzonder de West-Europese mens, in zijn diepste wezen zo sterk op eigen kennis en beheersen van de natuur is gericht dat God uit de ziel van deze Europese mens is verdwenen.
Waar hij Breytenbach om benijdt, is precies diens beheersing van het Afrikaans (en meer in het bijzonder voor de keuze voor een literair oeuvre in het Afrikaans en in het Engels).