JAER

AcronymDefinition
JAERJapan Association of English Romanticism
JAERJournal of Agricultural Engineering Research
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Jaer was sinbinned when they returned for an aerial tackle on Tommy Seymour.
Los autores expresan su agradecimiento a los palmicultores de la comunidad Comejen en Acayucan (Veracruz), por su participacion y colaboracion en el trabajo de campo, al igual que a los palmicultores y Gestores de la Innovacion de IDEAS y CORSER en Tabasco y Jaer de La Selva en Benemerito de las Americas (Chiapas).
Wy hebben hier voor aengeroert, hoe Hans Voerman en Jan Peck mit noch XII andere persoonen IX jaer op't slot Passauw gevangen gelegen hebben, zijn van soodanighen langduerigen gevanckenis verlost door borgtocht van eenen heer van Jamits, de welcke 36 mijlen gheryst is, om die ghevangenen met selfs borge voor haer te worden uyt te lossen, de welcke in sijn stad Jamits een grote gemeynte der self der onder zijn bescherminge hadde woonen."--Het Brilleken: Waer deur de Eens-gheloofsdoops-gesinde sien mogen/ in wat gevoelen sy met met den anderen stonden (Harlem: Hans Passchiers, 1630), 44f, 47.
"I would assume we won't have any big rebound before maybe the fourth quarter when new iron ore prices are settled -- that's our best case," Jaer said.
Jaer Al-Ali Al-Sabah met here on Wednesday with head of the Public Authority
Jordanian Association for ElectorsAAE Rights (JAER) held a workshop under the title AoMPs, Electors, and Media: Pillars of DemocracyAo, where civil servants and figures from the political, and media fields gathered to discuss and exchange ideas and information on means to enhance democratic life.
Beschryving der stad Lier in Brabant; behelzende eene naeukeurige Verhandeling van deszelfs oorsprong, benaeming, bevolking, aenwas, voorrechten en rampen als ook de stichting der kerken, kloosters, godshuysen en andere godvrugtige plaetzen, mitsgaeders alles wat aldaer zedert het jaer 760 tot op heeden aenmerkenswaerdig is voorgevallen, getrokken uyt het leven van den H.
Sirt = Sirtema; Jaer = Jaerla; Kenn = Kennebec; Bint = Bintie; Desi = Desiree; Asta = Astarte.
Jaer presents what he calls a "spiritually insightful or `sapientielle' reading" (vii) of the Constitutions.
The Norwegian beauty is studying photography in Manchester and has supplied photos for Solsk- jaer's forthcoming autobiography.