JAMIT

AcronymDefinition
JAMITJapanese Society of Medical Imaging Technology
JAMITJava Access Modifier Inference Tool (Sun Microsystems)
References in periodicals archive ?
JAMIT ON 10 [four-day hip-hop music and dance party in Smolyan and Sofia, with Urban Artistry, Maurizio, Atomic, Teknyc, Bubble Zoo and Sandeep, with Teodosii Spassov and DJ Cooh; organised by Sleepwalkingz Crew] Smolyan--September 17-19 Sofia--September 20
Wy hebben hier voor aengeroert, hoe Hans Voerman en Jan Peck mit noch XII andere persoonen IX jaer op't slot Passauw gevangen gelegen hebben, zijn van soodanighen langduerigen gevanckenis verlost door borgtocht van eenen heer van Jamits, de welcke 36 mijlen gheryst is, om die ghevangenen met selfs borge voor haer te worden uyt te lossen, de welcke in sijn stad Jamits een grote gemeynte der self der onder zijn bescherminge hadde woonen.