JIJ

AcronymDefinition
JIJJapan Industrial Journal
JIJJudicial Institute of Jordan
JIJJob in Jeopardy
JIJJapanese in Japan (study group)
References in periodicals archive ?
welke naam de wind ook heeft hij is mannelijk in alle talen of liever jongensachtig overal blaast hij jurken bol rukt hij aan wasgoed en slaat verwoed en wispelturig de bladen om van boeken en van kranten waar het niet waait vallen geen blaren en maakt niemand bewegingen zoals jij nu met je hand door je haar zo sierlijk en vergeefs
Ik moet de tekst controleren en jij de literatuurlijst
La similitud entre las areas muestreadas o heterogeneidad ambiental se calculo mediante el indice de Jaccard (Jij), definido por: Jij = Cij/Ci+Cj+Cij, donde Cij = # de especies en ambas estaciones, Ci = Numero de especies en la estacion 1 y Cj = Numero de especies en la estacion 2.
Felly soniai am "Hojia a jenod" ac wrth y bwrdd bwyd mewn Cyfarfod Misol (a ddisgrifwyd gan Harri fel cyfarfod bychan rhwng dau bryd bwyd) fe ofynnodd am chwanej o jij.
Ik voel het, glunderend van oor tot oor: Niemand die mij gezien heeft, alleen jij.
DIOID (resembling one of the wart-like elevations on the thallus of a lichen), JIJ.
The Summer Essentials" [Fashion, JIJ '03] is awesome
El humor y el lenguaje ludico y burlon, no solo viola las reglas de la lengua, sino que tambien propone neologismos: 'Zwijgstronf, 'Videudyssee\ 'Ik wielren, jij wielrent.
SAV Siqueira, E Hollanda and JIJ Motta participated in all of the phases of the production of this paper.
In Die huis van die dowe (Kaapstad/ Pretoria: Human & Rousseau, 1967) streepte ik onder meer deze regels in het gedicht "In julle hoede" aan: "Jy is my taal, die saad / van my bevrugting, jy is die woord / waarin ek drome kan stort" (de jij kan hier refereren aan een vrouw maar ook aan de taal en het land).
Was het alleen een creatieve impasse, dan had de vraag prozaischer kunnen zijn: "Zeg, weet jij niet iets waarover ik zou kunnen schrijven?