JISTE

AcronymDefinition
JISTEJournal of the International Society for Teacher Education
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
The gas-fitter himself allowed, that to make a firm job, he must go right under your jistes, and it were not worth the outlay as a yearly tenant so to do.
Je rovnez jiste, ze do nej s postupem casu mohou pribyvat temata nova a nektera stavajici s rozvojem spolecnosti jiz nebudou aktualni.
Jako jiste omezeni se ukazala skutecnost, ze zamestnanost v jednotlivych odvetvich je na krajske urovni zverejnovana jen na urovni sekci CZ-NACE (jednomistny kod), coz predstavuje pomerne hrube cleneni.
Na zaklade provedeneho vyzkumu bylo zjisteno, ze samotne inkubatory provadi v pravidelnych intervalech jiste hodnoceni sve cinnosti (7 subjektu, 58 % zkoumaneho vzorku), hodnoceni samotnych inkubovanych firem se pravidelne venuje jiz jen 50 % dotazovanych inkubatoru.
Demograficka realita severniho Kavkazu je uzce spjata s monoetnicnosti vesnic, mestecek a napriklad v Cecensku, Ingussku a v jiste mire i v Kabardino-Balkarii casto i mest.
Na dru-hou stranu lze toto zduvodneni do jiste miry zpochybnit, nebot jak vyplyva z jinych vyzku-mu, napr.
Kratky komentar k vybranym paragrafum teto casti trestniho zakoniku by byl jiste take na miste a mohl tvorit samostatnou kapitolu.
Tuto cast lze jiste doporucit k dalsimu rozboru, a to nejen autorce publikace, ale i akademicke a prakticke vefiejnosti.
Vzhledem k tomu, ze se jedna o prvni takovyto vyrazny pokus v ceskem prostredi, je mozne prominout jiste nedostatky vyplyvajici z urcite tematicke a kvalitativni nevyvazenosti nekterych prispevku.
Tyto regiony se tak mohou stat mene konkurenceschopne a v zajmu zachovani soudrznosti bude uaelne uskuteanit jiste prerozdeleni prijmu mezi produktivnejsimi a mene produktivnejsimi regiony.