JUIS

AcronymDefinition
JUISJoined Up Information System (Worcestershire City Council; UK)
JUISJugend-Umwelt-Info-Stelle (German: Youth Environmental Information Centre)
References in periodicals archive ?
Een dwingende vraag is juis die subjek van geskiedskrywing.
'n Verhaal soos Ys het moontlikhede, juis omdat dit verby die hier-en-nou 'n soort mitologiese gegewe inbou en inspeel op argetipiese wreedhede in verhoudings.
Dit is juis die fragmentering van die leesteks sonder die ondersteuning van die visuele en grafiese wat Shrapnel by uitstek 'n meer suksesvolle teaterervaring maak.
Vir my, is die moeilikste en die vreeslikste juis die mense in die gemeenskap, vriendekring of familie wat nie begrip het nie, wat iemand met outisme of 'n gestremdheid verstoot of alewig probeer verander.
He announced that the JUI Balochistan is going to hold a public gathering in Manguchar to remember martyred JUI workers killed in last years suicide attack on Deputy Chairman Senate.26 JUIs fervent workers were killed in the attack, but the investigation report on the attack is yet to be submitted, our party want to know who carried-out attack in Mastung.
NOWSHERA -- Chief of his own faction of JUI and Chairman Difah e Pakistan Council Maulana Samiul Haq has welcomed the decision of the Supreme Court in Panama case, saying it would further strengthen democracy in the country.
Die onderskeid tussen Evita en Pieter-Dirk raak soms uiters wollerig juis omdat die persoon en sy alter ego integraal deel van mekaar is.
Die haan kondig aan, basuin uit en juis in hierdie verband mag die leser bedenkinge he oor die 'mededeelbaarheid' van heelwat gedigte in die bundel, inhoudelik en verstegnies.
Dit is duidelik dat daar juis in tye van krisis gesoek word na die toorformule om te kyk of die wankelende ewewig nie daardeur herstel sou kon word nie.
Karolina stem saam dat dit ironies is dat uit die vyf raadslede waarvan net een 'n man is, die man juis as voorsitter van die raad verkies is.
Die verlede kry 'n swaar ironiese lading juis omdat Milla in die hede magteloos uitgelewer Ie aan die sterk hand en die swak handjie van Agaat.
President JUIF of Jamrod Khyber Agency, Maulana Atiq joined JUIS along with his villagers and friends