JCB

(redirected from Jac Codi Baw)
Category filter:
AcronymDefinition
JCBJournal of Cell Biology
JCBJournal of Cellular Biochemistry (Wiley publication)
JCBJackson County Bank (various locations)
JCBJapan Credit Bureau
JCBJoint Capabilities Board (US DoD Joint Capabilities Integration and Development System)
JCBJordan Commercial Bank
JCBJac Codi Baw (Welsh: Jack Dig Dirt)
JCBJulie Caitlin Brown (actress)
JCBJapanese Central Bank
JCBJimmy Carter Boulevard (Georgia)
JCBJob Control Block
JCBJeannette Community Band (Jeanette, PA)
JCBJohn Cowan Band
JCBJoint Coal Board (Australia)
JCBJoint Communications Board (US Navy)
JCBJournal of Creative Behavior
JCBJohann Christian Bach (classical composer)
JCBJoint Coordination Board
JCBJoint Configuration Board
JCBJournal Control Block
JCBJoseph Cyril Bamford Excavators Ltd
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae'r pibelli'n rhy fach i unrhyw Jac Codi Baw. Gyda llaw, bu darn ohono mewn arddangosfa yn Amgueddfa Llundain am bum mis - ar ol cael ei sychu am 7 wythnos, a'i roi mewn bocsys perspex.
Ac i fynd nol at Golwg, mae hefyd yn werth tynnu sylw at bwt bach Jac Codi Baw, a nododd fod Cyfarwyddwr BBC Cymru yn yr Eisteddfod yn dweud fod angen mwy i ddenu Cymry ifanc at wasanaeth Cymraeg y gorfforaeth ar y we.
Ffenestr fechan arall, diolch i CADW, i geisio deall mwy am y safle arbennig yma a fel rhywbeth allan o Time Team roedd pump twll neu safle gwahanol wedi ei agor gan y Jac Codi Baw i ni gael cipolwg arnynt.
The Sgymraegs were first collected by Welsh language magazine Golwg after readers started sending them to Jac Codi Baw's satirical column on the magazine's pages.
Wedi i'r coed gael eu cwympo, mae peiriant anferthol sy'n edrych fel Jac Codi Baw ond hefo cyllyll torri mawr arno yn gafael yn y goeden sydd wedi'i chwympo, tynnu'r brigau oddi arnyn nhw ac wedyn eu torri i'r maint cywir.
Lyn Ebeneser oedd yn beirniadu 12 o ddarnau crafog yn null y Colyn Pigog neu Jac Codi Baw. O ystyried bod gennym nifer o sefydliadau sydd yn haeddu bod yn gocyn hitio gresynai Lyn bod yna cyn lleied o wir ddychan yn y wasg a'r radio a theledu.
Mae'n bosib bod nifer ohonyn nhw fel fi - a llais fel gwaelodion bwced Jac Codi Baw wedi'r holl weiddi.
Ar y ffordd adre, trist oedd gweld cawr arall ar ffurf jac codi baw yn malu adeilad annwyl iawn inni, sef y Coliseum yn Port.
Mae'r adeiladau fferm sydd i'w gweld ar y penrhyn i'r gogledd o'r ynys yn eich rhwystro rhag dianc yn llwyr o'r presennol, ac mae Jac Codi Baw yn tyllu'n swnllyd yn y caeau gerllaw.
Nawr, maen nhw wedi prynu hanner casgen drom y byddai angen Jac Codi Baw i'w symud.
Methu clywed pobl yn iawn oherwydd swn tebyg i Jac Codi Baw anwydog yn tuchan a bustachu yn y cefndir.
Mae'r ynys druan yn cael ei chwalu gan y lli gadwyn a'r Jac Codi Baw a fforestydd cyfan yn cael eu llorio bob dydd - nid yn unig i werthu'r coed ond i blannu coed palmwydd yno wedyn, i werthu olew palmwydd.