K-S

AcronymDefinition
K-SKolmogorov-Smirnov (statistical test)