KAAK


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
KAAKKommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (German Archeological Institute; Bonn, Germany)
References in periodicals archive ?
Nieman (1998:129) meen dat werklike begrip en waardering vir mekaar se kulture slegs kan plaasvind as aUe stereotipes en wanpersepsies wat mense van mekaar het, aan die kaak gestel en besweer word.
But the Quakers levelled on eight minutes when Dutchman Tom Kaak headed in a corner from Gary Himsworth.
In: Tom Kaak (Heracles, Free) Stuart Elliot (Newcastle, Free).
middags, een uyr lang voor het Stadthuys, op sekre verheven plaats, dat men een Kaak
Tripoli has always had an abundance of carts selling kaak, corn and nuts, but Raji broke the rule with crepes.
Op 'n wrede manier stel sy sy armoede en onsekerheid aan die kaak en laat hom ook nie toe om seksueel met haar te verkeer nie.
Schoeman gebruik sy verteller om die patriargale oplegging van stilswye en die marginalisering van vroue aan die kaak te stel, maar ek voer ook aan dat die protes namens vroue verwater word deur die verband wat Schoeman in konvensionele, patriargale terme le tussen die verteller se liggaam en die vrugbare land, asook deur sy beklemtoning dat 'n vrou, die "moeder", die blaam dra vir die agteruitgang van die Afrikanerkultuur.
Hierdie gedig illustreer reeds die digter se satiriese werkswyse, want die Duiwel aan die woord maan die mense op 'n omgekeerde wyse om die Here huile God lief te he en stel huile swakheid, dubbelslagtigheid en hulle gebrek aan godvrugtigheid aan die kaak.
Pretorius (1992:464) skryf oor die wyse waarop "swakhede en wanpraktyke" in die satire aan die kaak gestel word en hoe die absurde en die groteske 'n rol speel in die satiriese modus.
Mosaic also announced today the resignation of Ben Kaak, EVP and Chief Financial Officer.
DARLINGTON: Van Der Geest, Heckingbottom, Liddle, Aspin, Reed, Campbell, Gray, Naylor, Hodgson (Hjorth, 65), Nogan, Kaak (Zejhdane, 69).
The samples were taken from various kinds of food including red meat, chicken, chicken derivatives, frozen fish, bread, kaak and desserts, as well dairy products," he added.