KIYD

AcronymDefinition
KIYDKorea Institute for Youth Development (non-profit; South Korea)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
aba hamma sakala kusala kari mamnam, sdmti bhaijaba gobimda jdtnnam tana mahim hoti koti upadhi, ulati bhal sukha sahaja samadhi jama taim ulati bhayd ramma, dukha binase sukha kiyd bisaramma bairl ulati bhae haim mlta, sakata ulati sajana bhae clta apajamni ulati lai dpa, tan nahim bydpai tinyum tdpa aba mana ulati sanatana huvd, taba jamndm jaba jivata muvd kahai kablra sukha sahaja samdvaum, dpa na daraum na aura pardvaum (KG 107 = GG Gaiirl17, p.