KOMT

AcronymDefinition
KOMTKansas-Oklahoma Machine Tools (est. 1962)
KOMTKnights of Minas Tirith (video gaming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Daar komt bij dat veel teksten die ooit in een literaire context werden geplaatst, nu vaak helemaal niet meer als letterkundige producten worden gezien, maar als onbelangrijke werken terzijde worden geschoven.
Hij boekt enig succes, maar tot duidelijke toezeggingen van bondgenoten komt het niet.
Weaver komt in Xade aan, een plaats gelegen aan de westelijke grens van het reservaat, "een voorouderlijke jachtgrond van de Bosjesmannen", aldus de gids (Weaver 2000: 24).
Hij is manshoog, maar komt nooit helemaal uit het water.
Freerk Christiaans Kamma, De visschersvloot komt: Jeugdherinneringen over Wierum.
KPN komt met Zorg Messenger voor veilig uitwisselen van informatie.
Het gaat echt over de dagelijkse armoede, over dat soort zaken om te kijken hoe men verder komt, en waar men de stemmen vandaan krijgt."
* "Langs waar komt het lustbegin?" (Tell Me Where is Fancy Bred)
Adorno komt in beide publicaties, Negative Dialektik en Kulturkritik und Gesellschaft, tot het besluit dat de Verlichtingsideeen niet ethisch gegrondvest en bijgevolg amoreel zijn.
Die als een Sophokles t'Atheen, (32) Gehooft met hooghgekurkte laarzen, Op't Duitsche Treurtooneel komt treen; Daar d'Echo van zijn goude vaarzen Het hardste hart zoo murruw maakt Dat't oogh een beek van tranen braakt.