KPZK


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
KPZKKomitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (Polish: Regional Planning Committee Przestrzennego Country)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
[23.] Zawadzka, A.K., 'Potencjalne implikacje spoleczno-ekonomiczne akcesji do sieci Cittaslow w erze przyspieszenia (Potential Socio-Economic Implications of Accession to Cittaslow Network in Acceleration Era)', in Gospodarka przestrzenna--kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjnosc edukacji, Biuletyn KPZK PAN, 266, Warszawa: KPZK PAN, 2017b, pp.
In the "Introduction"--in the classical perspective, the Author mentions the reasons for broaching the problem, presents the thematic scope of the study and characterises the source materials (mostly Polish language literature, studies published in "Biuletyn KPZK").
Szlachta J., 1999: Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN Tom CV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II, Warszawa