KRVI

AcronymDefinition
KRVIKazlu Rudos Verslo Inkubatorius (Lithuanian: Kazlu Ore Business Incubator)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pojacana je i uporaba drugih izraza koji sugeriraju oslanjanje na tradiciju, zemlju, krv i narod: erdnah, 'blizak zemlji', volkhaft, 'u narodnom duhu', arteigen i arthaft, 'samosvojan', Artbewufitsein, 'samosvojnost', bluthaft, 'krvi svojstvenog' itd.
Polazeci od postavljenog cilja mjerili smo serumske razine endotelina-1, metabolite dusikova oksida i produkata peroksidacije lipida, zelucani pH, parametre regionalnog protoka krvi te kvalitetu zivota bolesnika.
Risk factors and optimal timing/Faktori rizika i optimalno vreme Mobilisation of BSC/Mobilizacija maticnih celija iz periferne krvi Submyeloablative conditioning/Submijeloablativno kondicioniranje Prophylaxis and treatment of aGvHD/Profilaksa i lecenje aGvHD Increase in GvL effect and relapse therapy/Povecanje GvL efekta i terapija relapsa Register of voluntary donors of HSC/Registar dobrovoljnih davalaca MCH
Studije koje su procjenjivale gubitak krvi tijekom operacije kuka utvrdile su relativno mali gubitak koji ne objasnjava veliko snizenje razine hemoglobina nakon operacije.
Zastupljenost pojedinih formi hiperfenilalaninemije i fenilketonurije u populaciji Vojvodine u zavisnosti od vrednosti koncentracije fenilalanina u krvi pre zapocinjanja lecenja Form of PKU Phenylalanine concentration Oblik fenilketonurije Koncentracija fenilalanina Classical form of PKU/Klasicna forma PKU >20 mg/dL Moderate form of PKU/Umerena forma PKU 15-20 mg/dL Mild form of PKU/Blaga forma PKU 10-15 mg/dL Hyperphenylalaninemia/Hiperfenilalaninemija 2-10 mg/dL Total/Ukupno Form of PKU Number of newborns Oblik fenilketonurije Broj novorodencadi Classical form of PKU/Klasicna forma PKU 15 Moderate form of PKU/Umerena forma PKU 1 Mild form of PKU/Blaga forma PKU 4 Hyperphenylalaninemia/Hiperfenilalaninemija 7 Total/Ukupno 27 PKU--fenilketonurija
Nakon prijma ucinjen je fizikalni pregled, laboratorijska analiza krvi, ultrazvuk abdomena i RTG snimka abdomena.