KULG

AcronymDefinition
KULGKnowledge Universe Learning Group (Menlo Park, CA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Moisnikele pakkus huvi seltside tegevuse hariv ja opetuslik kulg, kuivord talurahva tookultuuri uldine tous oli neilegi kasulik.
Eesti haridusideoloogiasse lisandus omavalitsuslikust printsiibist tulenev rahvusuleste kohustuste aspekt, kuid rahvuskeskne enesekaitseline kulg jai selles siiski tsaariaja lopuni domineerima.
Otsustades ametliku statistika ja riigi-ning parteijuhtide sonavottude pohjal, kulges seitseaastaku plaanide taitmine edukalt.
(102) Seitseaastaku viimane aasta kulges ilma selle algatajata --Nikita Hrustsovita, kes korvaldati tema poliitiliste vastaste poolt voimult 1964.
Liikumisel oli muidugi poliitiline kulg: punalipud, keisri portreede ja riigikullide mahavotmine, marseljeesi laulmine oli maletajatel meeles, kuid seda ei seostatud sotsialistidega.
(21) Selgus, et kabeli laanesein kulges piki Ruutli tanavat ja pohjasein asus praegusest kiriku pohjakulje kabelite joonest monevorra pohja pool.
aasta valjaandes eelistab ta seda tuupi rahvuste iseloomustamisel mitte rohutada nende mitmeti moistetud "vaiksust", vaid konelda arengust, mis "algas mittedominantse etnilise grupi staatusega ja kulges moodsa natsiooni suunas".
Korporatsiooni religioosne kulg avaldus altari(te) rajamises, teatud puhakute kultuse edendamises, uhiselt missadel ja palvustel osalemises, surnumissade ja hingepalvete tellimises jne.
Kannatasid emakeeleopetus, uldkultuuriline ja esteetiline kulg. Teisel uleliidulisel kunstnike kongressil todes Eesti esindaja Jaan Jensen, et esteetiline kasvatustoo on uldhariduskoolis aarmiselt ebarahuldav ja keskkoolide vanemate klasside opilaste teadmised kunstist on vaga ebamaarased.
Hiljem, Stalini surma jarel hakkas kunsti visuaalne kulg jarjest enam julgemaks minema ning kunst valjus uha rohkem propagandavahendi rakendist.