KUMU


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
KUMUKuopion (Finnish)
References in periodicals archive ?
John Weiser, owner of KUMU radio station, commutes in his plane or helicopter between his Honolulu office and his home on Molokai, where he has a private landing strip.
Ka muuseumide huvi noukoguliku mineviku tahenduste otsimise vallas on olnud ergas: Eha Komissarovi kureerimisel sai teoks sovetiaja kunsti ulatuslik eksponeerimine Kumus (32), teisitimotlemise vaimu kandnud kunstnike Leonhard Lapini, Peeter Mudisti, Jaan Elkeni, ulo Soosteri jt ulatuslikud isikunaitused (33), aga ka ERM-i poolt koostatud ulevaatenaitus noukogulikust elulaadist.
33) Leonhard Lapini juubelinaitus "Koodid" Kumus 21.