KYK

AcronymDefinition
KYKKinkai Yusen Kaisha (Japanese liner service)
KYKKredi Yurtlar Kurumu (Turkey)
References in periodicals archive ?
'We said that our goal was to have Korea put in KYK in the second set, but when she stepped inside late in the first set we all looked at each other and said 'goal!' So it was really a morale-booster for us to play against her.'
Dat sy dus onafhanklik, buite die gebruiklike ideologiese kaders en derhalwe met skoon oe kyk na haar vak, blyk veral duidelik uit die leerplan van die nuwe module wat sy "die volgende jaar wil doseer.
Ikonisiteit en die visuele vormgewing by Cloete word beskou en na die lees van haar bydrae kyk mens met nog 'n nuwer, voyeurisriese blik na die gedig oor MM op die fluweelrooi kleed.
After a year of research and development they perfected the formula for Kyk Energy.
Die teks wil duidelik pretendeer dat Y se lewe met die van baie jong Suid-Afrikaanse mans ooreenstem en beeld hul ontnugterende kyk op hul werklikheid in hul vaderland asook hul liminale bestaan uit.
Kyk, hartseer dryf ek self My bokkies voort; hierdie een, Tityrus, kan ek skaars lei.
The name was first recorded in the description of the second siege of Tallinn in 1577 as Kyck in de Kaeken, later on several forms of the same name were used, such as Kik (Kyk) in de Kok, Kiek in die Kuche, Pulffer-Thurm Giecken Kock.
Maria is bekend vir haar 'sterk verenigende hart.' Volgens haar is CCN 'n organisasie waarin kerke na mekaar kan uitreik en almal kan insluit: "Eenheid beteken vir my om te kyk na die gemeenskap as geheel - nie net na my eie kerk of na die groot en gevestigde CCN lidkerke nie.
Nee, se hy, toe die jaarlikse lesing ingestel is, het hulle gedink hy gaan nie nog 'n jaar lewe nie, en kyk nou net.
Kyk, die karakters, gegewens en situasies het uit my verwarring ontstaan en sal hopelik weer daarin verward raak." ('n Voorbeeld uit 'n menigte in Breytenbach se oeuvre van ontyking van die gewone gebruikstaal, die bekende idioom: "daarin verward raak" in plaas van "daarin verdwyn".) Die speelse toon word in Mouroir op die spits gedryf in die satire "En toe".
Tenders are invited for Repair of epbt instruments with and without clip facility in stl cgr kyk and mvk divisions of alappuzha ba
'If I were a player and KYK came in, I'd be stunned,' said Philippine head coach Francis Vicente in Filipino.