References in periodicals archive ?
Grup I'de L2-4 KMY'de %8,07, femur boynunda %8,01 degisim olurken Grup II' de ayni bolgelerde sirasiyla %2,13, %3,46 degisim saptanmistir.
Artislarin oranina bakildiginda ise kalsitonin grubunda L2-4 KMY'de %2,13, femur boynunda %3,46 degisim saptanirken, alendronat grubunda bu degerler sirasiyla %8,07, %8,01 olmustur.
Tedavi Grup I Grup II oncesi (n=78) (n=27) KMY L2-4 0,828 [+ or -] 0,13 0,907 [+ or -] 0,12 Femur 0,705 [+ or -] 0,07 0,740 [+ or -] 0,08 boynu T-skoru L2-4 -3,619 [+ or -] 5,07 -2,430 [+ or -] 1,04 Femur -2,337 [+ or -] 0,06 -2,003 [+ or -] 0,67 boynu Tedavi oncesi T p KMY L2-4 -2,62 <0,01 Femur -1,99 <0,05 boynu T-skoru L2-4 -1,18 >0,05 Femur -2,17 <0,05 boynu KMY: Kemik mineral yogunlugu Tablo 3.