LAWEN

AcronymDefinition
LAWENLeague of Americans with Experimental Names
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Nawr mae S4C yn rhoi cyfle i gynulleidfa ffyddlon y Noson Lawen i ail-fyw'r cyfnod euraidd hwn yn hanes Cymru a chyflwyno cenedl newydd o wylwyr gyda chyfres newydd sbon - Aur y Noson Lawen.
Buyer: Unnamed institutional investors, Noson Lawen Partners, Unnamed private investors
"Dynion oedd wrth y llyw - wnes i synnu taw dim ond un arweinydd benywaidd oedd yn yr 20 mlynedd cynta'!" Yn ol Rhys mae Aur y Noson Lawen yn rhoi darlun o Gymru sydd ddim yn bodoli bellach.
Cwmni Da produces Noson Lawen for S4C and series producer Olwen Meredydd said: "We felt that at the heart of the original Noson Lawen evenings was the care and love with which they were created - a stage and a place to enjoy and celebrate talent.
Gwyliais raglen 'Noson Lawen' ar y teledu cwpl o weithiau dros y Dolig - roedd rhaglenni yn dathlu penblwydd Dafydd Iwan a Caryl - a hollol deilwng o beth yw hynny.
Cwmni Da sydd yn cynhyrchu Noson Lawen ar gyfer S4C a dywed y cynhyrchydd Olwen Meredydd: "Roeddan ni'n teimlo mai un o hanfodion y nosweithiau llawen gwreiddiol oedd eu bod yn rhywbeth oedd wedi eu creu hefo cariad a gofal - yn llwyfan a lle i fwynhau a dathlu talent."
Noson Lawen: Bala (S4C, 8.50pm) Mari Lovgreen sy''n cyflwyno artistiaid y Bala mewn Noson Lawen arbennig yng nghwmni Eleri Llwyd, Catrin Mara, Dilwyn Morgan, Gai Toms, Billy Thompson a''i fand Sipsiwn, Meilir Rhys Williams, Parti Perlais, Paul Eds a Heulen Cynfal.
Noson Lawen S4C, 8pm Dilwyn Morgan sy'n cadw trefn y Noson Lawen, gydag artistiaid o ardal Bro Cernyw ac Uwchaled.
NOSON Lawen yr Eisteddfod - sioe orlawn o ganu, dawnsio a chwerthin gyda rhes o berfformwyr a diddanwyr yn camu i'r llwyfan, gan gynnwys nifer o dalentau lleol.
Noson Lawen: Caerfyrddin (S4C, 8.30pm) Yn y Noson Lawen heno Eleri Sin sy''n cyflwyno''r seren glasurol Gary Griffiths a seren y West End, Owain Llyer Williams; ynghyd 'r Hennessys, Cr Llanddarog, Adastras, Dawnswyr Hafodwenog, Trwbador a''r cymeriad lleol Clive Edwards, i gynulleidfa groesawgar o Gaerfyrddin.
Aur y Noson Lawen S4C, 9.40pm Ers 1982 mae Noson Lawen wedi'n diddanu gydag amrywiaeth eang o dalentau arbennig o Gymru, gan sicrhau lle yng nghalonnau'r genedl.
Heno ar S4C bydd cyfle i gofio'i ddawn wrth ail wylio rhifyn arbennig o Noson Lawen gyda'r hogia o ardal Llanberis yn Noson Lawen Hogia'r Wyddfa: Dathlu 50.