LAWR

AcronymDefinition
LAWRLand Air and Water Resources
LAWRLegal Analysis Writing and Research
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Nid oedd gwybodaeth ar gael yn lle yr oedd wedi ei gladdu ac yn 2014 fe aethom i lawr i Senghennydd i wneud ymholiadau a cheisio dod o hyd i'w fedd.
Roedd o'n stampio'r powdr du i lawr ac mi ddaru'r twll danio'n fuan, ac mi wnaeth o golli defnydd o'i law.
Mi allai hefyd gwestiynu yn effeithiol rai o'r polisiau gwantan a chodi safon y drafodaeth a geir ar lawr ein Senedd, a phwy wyr, efallai godi diddordeb y wasg yn yr hyn sy'n mynd lawr ym mybl y Bae?
Dyma gyrraedd y man lle roedd yr hen dramffordd yn arwain o'r chwarel i lawr at y morglawdd.
Gall torri lawr ar gynnyrch ffermydd teuluol cefn gwlad Cymru fod yn andwyol i'w dyfodol.
Roeddwn i, yn fachgen 10 oed, yn cerdded ar y blaen i arafu ac atal y ceir ar y trofeydd garw, ac mi fyddai'r cwen yn rhedeg i lawr yr ochr i warchod bylche yn y clawdd.
Mae'r afonydd i gyd yn dod i lawr a chwrdd a'r Afon Anafon sydd wedyn yn newid ei henw i Afon Abar!," medd Hywel.
A'r tro hwn, er mwyn y rhaglen, ac er mwyn darganfod be goblyn sy'n mynd ymlaen i lawr fan'na, neu be sy'n mynd i lawr fan'na yn hytrach, roedd 'na wyddonwyr yn dadansoddi'r cynnwys mewn hen adeilad digon pell o drwynau'r cyhoedd.
I lawr drwy'r niwl am y man aros ar allt Tal-y-llyn wedyn, a chyfarfod Einir Wyn, Elsie a John, gyrrwr y fan wen.
Be wnaech chi, wrth eistedd i lawr efo beiro a darn o bapur gwag a mynd ati i gynllunio'r gwasanaeth.
Yn Eglwys Ffestiniog daeth ar draws ffenestr oedd yn ddirgelwch i bawb - ffenestr oedd yn cysylltu awyren a saethwyd i lawr dros y Bay of Biscay, seren Hollywood a pherthnasau David Lloyd George.
Un bore yn y gwaith wrth drafod gweithgareddau pwyllgor yr Wyl am y flwyddyn yma, dyma ddweud yn sydyn y byddai''n rhoi ei enw i lawr i wneud naid Bynji i hel arian at yr achos, heb wybod yn iawn pam na sut y daeth i''r penderfyniad 'doeth'' hwnnw!