LDSE

AcronymDefinition
LDSELow Dose Dobutamine Stress Echocardiography
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Nad mAaAaAeA tlesid nimelt nii kaua nendega sAaAaAeA dida, kuni kas tulevad need, olid alles jAaAaAeAnAaAaAeAnnud, rahu ja ristimise jAaAaAeAnrele, vAaAaAeA i AaAaAeA ldse nad juurtega AaAaAeAnra hAaAaAeAnvit Sel 1215.
To illustrate the effect of subgrains on cell performance, wafers with hardly any sub-grain but with a small-grain band, which means an area with many small grains, were chosen to prepare LDSE cells.
Kui Gruusia-Abhaas konfliktis aastail 1992-1993 oli agressoriks hoopis Gruusia, siis seda teadmist, kui see AaAaAeA ldse eksisteerib, varjutab eelkirjeldatud positiiv Gruusia-kuvand.
mida AaAaAeA ks vAaAaAeAnhemus AaAaAeA ldse saada kuid hoiduti defineerimast, mida see abhaasi rahva jaoks konkreetselt tAaAaAeAnhen-daks.
aasta maapaeval toimunu kinnitab, et selleks ajaks oli koige lihtsakoelisem, rahvaopetust ldse ignoreeriv tegelane sunnitud haridusideoloogilisel (ja -poliitilisel) areenil margatavalt tahapoole tombuma.
Selle valtimiseks tuli rakendada politseilikke vahendeid, kuid vajalikuks peeti ka anda talupoegadele rahvavalgustusliku kirjanduse abil juhiseid talu ratsionaalseks majandamiseks ja moraalseks eluviisiks ldse. (20) Talurahva harimise peaeesmark oli olnud kaua kultuurilis-religioosne, selle kaudu ka sotsiaalne, kuid see ei seostunud kuigivord majanduse ja tervishoiu valdkonnaga.
Vaimulik kasvatus ja jarelevalve jai neis paigus norgemaks voi puudus ldse. Et kiriku haridustoo pohimotted kehtisid ka parast soda Vene voimu all, muutus koduopetus aegapidi taas hierarhiliseks vaimulike kontrollitud sihtssteemiks, mille lesandeks oli realiseerida teatud kindlad hariduslikud eesmargid.