LEDR

AcronymDefinition
LEDRLuon Educational Document Repository
LEDRLight-Enhanced Dark Respiration (plant biology)
References in periodicals archive ?
In bottom left, the HI-FU beam representation is shown in light blue, the red line indicates the skin-gel pad interface, and critical structures are secured by the use of specific low-energy density region (LEDR) and no-pass regions markers (bowel in pink, pubic bone in light blue).
LEDR and Depth Tests (Chesky JD37)--Up: very good vertical rise, with a slight curve in at the top (normal).
"Tyrd i dy hen Delynor Trefor yng Nghaergybi nos yfory, ac os wyt ti'n dweud y gwir, fe gei di delyn ledr fach yn anrheg gen i, ac mae o leia'n bedwar cant oed."
Cefais innau got wedi ei dwyn o'm car unwaith ond alla' i ddim dweud imi hiraethu amdani oherwydd cot ledr lwyd oedd hi ac er imi ei hoffi yn y siop, dim ond rhyw ddwywaith y gwisgais hi gan deimlo cywilydd imi fod -- chot a wnaed o groen anifail.
Gwasgod ledr neu gynrhonyn lledr ydi'r enw ar y larfa yma.
LEDR and Depth Tests (Chesky JD37)--Despite the claims that the "diminishing line source" design preserves precise imaging, the Sig IIIs were not standouts on the LEDR test.
Gwisgai Laura got ledr bob amser, a byddai'n ei hongian ar gefn drws y beudy ar ol darfod.
Mynd a bagiau rexine (rhywbeth tebyg i ledr) efo ni a hel y cocos trwy dyrchio yn y tywod hefo hen lwy bwdin.
Mae'n rhaid fod gan ei dad o ysgol a finnau fwced, neu hyd yn oed ddarn o ledr chamois.
LEDR and Depth Tests (Chesky JD37) "Soundstage"- I had expected the Ohms to do poorly on these tests if their omnidirectional character took away the localization cues that Chesky had expected.
Yn ystod y cyfnod hwn, caniatawyd iddo fynd a thameidiau o ledr dros ben adref, ac yn y fan honno, byddai'n gwneud esgidiau i blant teuluoedd tlawd.
Roedd y set yn syml ond eto'n f oethus gyda mainc ledr olau yng nghanol y llwyfan ar sgwar o garped gwyn ac oddi tan hwnnw roedd arwynebedd sgleiniog du.